Islamske teme

OSOBE KOJE JE PROKLEO POSLANIK S.A.V.S.

Piše: Smajlović Osman (ASUQ – Asocijacija studenata Ummul-Qura, Mekka)

Uzvišeni Allah naredio je Poslaniku da ljudima dostavi poslanicu, i on je to učinio na najbolji i najpovjerljiviji način.Takoðer, prilikom objave nareðeno mu je da ljudima obznani koje je to postupke i osobe prokleo Uzvišeni Allah, meðutim, to ne ukazuje da je Poslanik bio osoba kojoj je bilo svojstveno proklinjanje drugih ljudi.

Plemeniti ashab Enes ibn Malik, Allah bio sa njim zadovoljan, rekao je da Poslanik nije bio osoba koja psuje, ružno govori ili proklinje. I kada bi želio da ukori nekoga od svojih drugova, govorio je: “Šta mu je”. (Buhari, 6031.)

Poslanik je definisao mu`mine riječima: “Mu`min ne vrijeða, ne proklinje, ne govori ružan riječi i nije bestidan.” (Tirmizi i rekao je: ‘’Hadis je hasenu garib.’’)

I kada su zatražili od Poslanika da uputi dovu protiv idolopoklonika, odgovorio je: “Ja zaista nisam poslan da proklinjem, već sam poslan kao milost.” (Muslim, 2599-87.)

I isto tako pripadnici ehli-sunneta vjeruju da su spomenute radnje u vjerodostojnim hadisima povodi za Allahovo prokletstvo, ali da se isto to prokletstvo ne ispunjava svakoj osobi koja počini neku radnju koja je povod prokletstva, jer možda kod nje postoji prepreka ili povod koji čini da je ne dostigne prokletstvo, kao što su pokajanje, traženje oprosta, dobra djela, dova mu`mina za mu`mina, dobra djela koja se čine u njegovo ime, azab u kaburu, strahote Sudnjeg dana i Allahova milost i oprost.
Uzvišeni Allah prokleo je sljedeće osobe ili postupke odreðenih ljudi:

ŽIDOVI I KRŠĆANI

Rekao je Poslanik: “Allah je prokleo židove i kršćane, učinili su grobove svojih vjerovjesnika mesdžidima.” (Buhari, 1390, Muslim, 259-19.)
Rekao je Poslanik: “Allah je prokleo židove, zabranio im je loj pa su ga topili, a potom prodavali.” (Buhari, 3460, Muslim, 1582.) Hadis ukazuje na zabranu poigravanja sa Allahovim zabranama i pokušaj korištenja lukavstva ili trikova kako bi se ohalalila zabrana, na što ukazuje sljedeći hadis: “Allah je prokleo židove, Allah im je zabranio loj pa su ga topili, a potom su jeli njegovu vrijednost. A zaista, kada Allah zabrani nekom narodu neko jelo, zabrani mu i njegovu vrijednost.” (Ebu Davud, hadis sahih, Sahihu Ebu Davud, 3488, Albani)
Ibn Mes`ud, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: “Prvi nedostatak koji se pojavio meðu Izraelćanima je taj što bi jedan od njih susreo drugoga pa bi mu rekao: ‘Boj se Allaha, i ostavi to što radiš, jer je to haram!’ Zatim bi sutradan susreo tog istog čovjeka, u istom stanju, i to ga ne bi spriječilo da i on s njim jede, pije i sjedi. Pošto su oni tako postupili, Allah je njihova srca sastavio (istim ih učinio). Zatim je Poslanik proučio: ‘Jezikom Davuda i Isaa, sina Merjemina, prokleti su oni od sinova Israilovih koji nisu vjerovali zato što su se bunili i uvijek granice zla prelazili. Jedni druge nisu odvraćali od grješnih postupaka koje su radili. Ružno li je, zaista, to kako su postupali! Ti vidiš mnoge od njih kako s mnogobošcima prijateljuju. Ružno je, zaista, ono što sami sebi pripremaju: da se Allah na njih rasrdi i da u patnji vječno ostanu. A da vjeruju u Allaha i Vjerovjesnika i u ono što se njemu objavljuje, oni s njima ne bi prijateljevali, ali, mnogi su do njih grješnici.’ (El- Maide, 78-81) Zatim je rekao: ‘Tako mi Allaha, ili ćete nareðivati dobro i odvraćati od zla, i za ruku uzeti zulumćara i silom ga natjerati na istinu i samo ga na nju ograničiti, ili će Allah sastaviti vaša srca (postat ćete jednaki), a zatim će vas prokleti, kao što je prokleo Izraelćane.’’’ (Tirmizi i rekao je: ‘’Hadis hasenu garib.’’)

ŽENE KOJE SE TETOVIRAJU I KOJE TETOVIRAJU, I ŽENE KOJE ČUPAJU OBRVE I KOJE TRAŽE DA IM SE ČUPAJU OBRVE I KOJE STANJUJU ZUBE

Ibn Mes`ud, r.a., jedne je prilike rekao: ‘’Allah je prokleo žene koje se tetoviraju i koje tetoviraju, i žene koje čupaju obrve i koje traže da im se čupaju obrve i koje stanjuju zube, uljepšavajući se i tako mijenjaju izgled koji Allah daje stvorenjima!’’ Kada mu je jedna žena prigovorila zbog toga, on joj je odgovorio: ‘’A zašto da ne proklinjem onoga koga je prokleo Allahov Poslanik, a.s., i čije je prokletstvo u Allahovoj Knjizi? Uzvišeni Allah kaže: Ono što vam Poslanik da – to prihvatite, a ono što vam zabrani – ostavite!‘’ (El-Hašr, 7.). (Muttefekun alejhi)

ŽENE KOJE UPLIĆU TUÐU KOSU ILI KOJE TRAŽE DA IM SE TO RADI

Rekao je Poslanik: “Allah je prokleo onu koja upliće tuðu kosu ili koja traže da joj se to radi.” (Buhari, 5399, Muslim, 2122- 115.)
Allah je prokleo onu koja upliće tuðu kosu u svoju ili u kosu druge žene.

UZIMANJE KAMATE

Ibn Mes`ud prenosi: ‘’Allahov Poslanik prokleo je onoga ko kamatu uzima i onoga ko je daje’’ (1597-105), a u Tirmizijinoj predaji: “I svjedoke i onoga ko je zapisuje.” (Tirmizi i rekao je: hadis hasenu sahih)
POSTAVLJANJE ŽIVOG BIĆA ZA METU

Ibn Omer je jednom prilikom naišao pored mladića Kurejšija koji su živu pticu postavili za metu, gaðali je strijelama i davali vlasniku ptice svaku strijelu koja promaši. Kad su ugledali Ibn Omera, mladići se razbježaše, a on povika za njima: ‘’Ko je ovo uradio? Allah prokleo onoga ko je ovo uradio, jer Allahov Poslanik, s.a.v.s., prokleo je onoga ko nešto živo postavi za metu!’’ (Muttefekun alejhi)

MUŠKARCI KOJI OPONAŠAJU ŽENE I ŽENE KOJE OPONAŠAJU MUŠKARCE

Allahov Poslanik prokleo je ženstvene muškarce i muškobanjaste žene.” (Buhari, 5547.)
Allahov Poslanik prokleo je muškarce koji oponašaju žene i žene koje oponašaju muškarce. (Buhari, 5546.)

KRADLJIVAC

Rekao je Poslanik: “Allah je prokleo kradljivca, ukrade jaje i odsiječe mu se ruka, ukrade konopac i odsiječe mu se ruka.” (Buhari, 6401, Muslim, 4503)

ONAJ KO PROKLINJE SVOJE RODITELJE

Rekao je Poslanik: “Allah je prokleo onoga ko proklinje svoje roditelje.” (Muslim, 1978- 44)

PRINOŠENJE ŽRTVE NEKOME DRUGOM MIMO ALLAHA

Rekao je Poslanik: “Allah je prokleo onoga ko prinese žrtvu nekome drugome mimo Allaha.” (Muslim 1978- 43).

KO MIJENJA GRANICE ZEMLJE

Rekao je Poslanik: “Allah je prokleo onoga ko promijeni granice zemlje.” (Muslim 1978- 43).

KO PRUŽI UTOČIŠTE ONOME KO čINI NERED NA ZEMLJI

Rekao je Poslanik: “Allah je prokleo onoga ko pruži utočište onome ko čini nered na Zemlji.” (Muslim 1978- 43).

ŽIGOSANJE HAJVANA U NJEGOVO LICE

Ibn Abbas prenosi da je jedanput pored Allahovog Poslanika prošao magarac žigosane glave, pa je rekao: ‘’Allah prokleo onoga ko ga je žigosao.” (Muslim, 2118-108)

KO OHALALI ILI MU SE OHALALI ŽENA

Rekao je Poslanik: “Allah je prokleo onoga ko ohalali i onoga kome se ohalali žena.” (Ahmed,Tirmizi,Nesai hadis sahih Sahihu Džami`a 5101 Albani).
Naime, poznato je da žena nije dozvoljena svome mužu nakon trećeg razvoda dok je ne oženi drugi muškarac u validnom braku. A Allah je prokleo onoga koji oženi razvedenu ženu, a potom je razvede sa ciljem da je ohalali njenom prvom mužu, a prokleo je i onoga kome se ohalali žena na taj način, i naravno takav brak nije validan i žena nije dozvoljena svome prvom mužu, čak štaviše Poslanik je osobu koja pokuša ohalaliti ženu na prethodni način nazvao “iznajmljenim jarcem”.

Minber.ba

Related Articles

Back to top button