Poučne priče

Osobina koja uništava dobra djela

Nakon što je obavio posao koji mu je otac naredio, mladić se vratio kući i rekao ocu: ”Babo, ja sam direktoru humanitarne organizacije dao novac koji si poslao, i kada me je upitao za ime dobročinitelja, ja sam mu spomenuo tvoje ime.” Otac mu je odgovorio: ”Sine, zar te nisam upozorio da to ne činiš?! Zar ti nisam rekao, predaj novac i na koverti napiši samo ‘dobročinitelj’ i vrati se kući bez ikakvog objašnjavanja ko je poslao novac.” Sin je rekao: ”Ali, babo, ja sam želio da tvoje ime stoji na spisku dobročinitelja ne bi li se ljudi poveli za tobom u dobru.’

‘ Otac je nastavio: ”Sine, ja ne volim da činim dobra djela da to ljudi vide ili čuju, jer je to onda RIJA’ – činjenje djela radi ljudi i njihove pohvale, a ne radi Allaha, a poznato je da rija’ uništava dobra djela i upropaštava nagradu na ahiretu.” Sin je bio uporan: ”Dragi babo, ko ti kaže da si ti udijelio od imetka koji ti je Allah podario radi toga da te ljudi vide. Meni je jedino bilo na umu da se zna za tvoje dobročinstvo kako bi bio uzor drugim ljudima u dobročinstvu i da te ljudi po dobru spominju.” Tada se otac naljutio i rekao: ”Dosta mi je tvojih komentara, ovo što si učinio je čisti rija’, izdao si me i ja molim Allaha da nam oprosti, jer ja nisam želio ono što si ti uradio. Allah, dž.š., prima dobra djela samo ako su iskreno u ime Njega urađena, ta zar nisi čuo priču o učenjaku, šehidu i bogatašu, koji su naglavačke bačeni u Džehennem zbog toga što su se hvalisali svojim dobrim djelima?!” Sin je postiđeno odgovorio: ”Nisam, oče, volio bih da mi ispričaš tu priču kako bih pouku uzeo.”

Otac mu je rekao: ”Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sjedio je jednoga dana sa svojim ashabima i tom prilikom im je rekao: ‘Prvi čovjek koji će biti bačen u Vatru je šehid, onaj koji je poginuo u borbi.’ Jedan od ashaba je u čudu upitao: ‘Kako će šehid biti bačen u Vatru?! Zar nam nisi govorio o tome koliku će nagradu šehid imati na Sudnjem danu?!’ Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: ‘Šehid o kojem vam govorim, nažalost, bit će bačen u Vatru. Meleki će ga dovesti pred Allaha, dž.š., koji će mu predočiti blagodati koje mu je bio podario, život, zdravlje, razum, nafaku, i on će te blagodati potvrditi. Zatim će ga Allah upitati: ‘A šta si uradio sa tim blagodatima?’ Odgovorit će: ‘Gospodaru moj, ja sam se na Tvome putu borio i u mnogim bitkama sam učestvovao želeći da riječ istine pobijedi i na kraju sam poginuo boreći se i braneći Tvoju vjeru.’ Allah će mu reći: ‘Lažeš! Borio si se samo zbog toga da ljudi kažu kako si hrabar, i rekli su. Ti kod Mene nemaš druge nagrade osim Vatre, jer Ja primam samo djela koja su iskreno u Moje ime urađena. Vodite ga u Džehennem!’ Nakon toga, meleki će ga naglavačke baciti u Vatru.

” Zatim je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nastavio: ”Sličan njemu je i čovjek koji je učio i naučio Kur’an i druge ljude podučavao. Postao je poznat i popularan u narodu i oni su se divili njegovom milozvučnom učenju i nisu žalili svoj imetak kako bi ga nagradili za to. On se uzoholio zbog toga i nije mu bilo stalo da zaradi ahiretsku nagradu svojim učenjem i podučavanjem, već je želio da zaradi što više dunjalučkog blaga i da time stekne ugled i popularnost. Meleki će ga dovesti pred Allaha i On će ga upoznati sa blagodatima koje mu je podario i upitati šta je sa njima uradio. Učenjak će odgovoriti: ‘Gospodaru moj, ja sam učio nauku, učio sam Kur’an i druge ljude podučavao želeći samo Tvoje zadovoljstvo.’ Onda će mu Allah reći: ‘Lažeš! Učio si samo da ti ljudi kažu da si alim, učio si Kur’an da ti kažu kako si dobar karia’ (učač Kur’ana), i ljudi su govorili ono što si želio. Ti si dobio svoju nagradu, kod Mene nemaš ništa osim Vatre.’ Nakon toga, meleki će ga uzeti i naglavačke baciti u džehennemsku vatru. Sličan ovoj dvojici je i čovjek koji je imao ogromno bogatstvo, pa ga je dijelio siromasima i postao je poznat po svojoj darežljivosti. Imponovao mu je taj atribut, pa je počeo još više dijeliti i koristio je svaku priliku da ljudima spomene i nabroji šta je sve i koliko podijelio od imetka. I njega će meleki dovesti pred Allaha, dž.š., i bit će mu predočene blagodati koje mu je Allah podario. Nakon toga Allah će ga upitati šta je uradio sa tim blagodatima, a on će odgovoriti: ‘Gospodaru moj, ja nisam propustio nijednu priliku koja mi se pružila da udijelim imetak potrebnima a da to nisam učinio, i to sve zbog Tvoga zadovoljstva.’ Allah će mu reći: ‘Lažeš! Ti si dijelio imetak samo zato da ljudi kažu kako si plemenit i darežljiv, i rekli su. Ti kod mene nemaš druge nagrade osim Vatre. Vodite ga i bacite u Džehennem!”

Nakon što je ispričao ovaj hadis, otac je pogledao u sina i upitao ga: ”Jesi li sada naučio kakvo djelo treba da bude da bi ga Allah primio?” Dječakov zamišljeni pogled i ćutanje bili su najbolji odgovor na postavljeno pitanje. (Rijadus-salihin)

islamika.net

Related Articles

Back to top button