Vjera i život

Ovako me je podučila skromnost

U srcima mnogih od nas obitava mali faraon, koji koristi svaku priliku da uzvikne parolu: Ja sam vaš najveći gospodar. (En-Nazi’at, 24). I koji traži Musa’a, koji će mu odgovoriti: Želiš li da te očistim i da te uputim na tvoga Gospodara, pa da ga se bojiš. (En-Nazi’at, 18-19)

Musa, a.s., i svi vjerovjesnici su se borili protiv nasilnog egoizma i pomognu čovjeku da bude skroman pred svojim Gospodarom. Misija svih poslanika bila je da ljudi samo Allahu robuju, da samo Njemu ibadet čine, a ne drugim božanstvima, bilo da smo to mi sami, neki drugi ljudi, kamenje ili drveće. I zbog toga je sedžda vrhunac skromnosti i najuzvišeniji vid ibadeta.

Zbog toga je Musa, a.s., napustio raskoš dvora i dao zavjet Allahu da će se od toga udaljiti. Govorio je: Gospodaru moj, zato što si me blagodatima obasuo, neću biti pomagač nasilnicima. (El-Kasas, 17) Odlučuo je biti uz slabašnog i potlačenog u priči koju nam prenosi Uzvišeni Allah u Kur’anu kako bi se borio protiv faraonskog rasizma iskazanom prema Benu Israilu.

Svojom prirodnom inteligencijom shvatio je pridodu dominantno muškog društva koje ne mari za probleme žene, pa je stao na njihovu stranu i napojio im ovce, uprkos prezrenim pogledima koji su ga posmatrali.

Također je prihvatio da deset godina čuva stado svoga punca kako bi na taj način otplatio mehr „jer je smiraj među čobanima ovaca.“ A i svi vjerovjesnici su čuvali ovce, pa je tako i Muhammed, s.a.v.s., čuvao ovce stanovnicima Meke na njenim obroncima. I doista, čuvanje ovaca čovjeka čini skromnim, smirenim i skrušenim. U čovjekovom srcu stvara snažnu vezu ljubavi i upoznavanja.

Jedina situacija u kojoj je Musa, a.s., rekao ja bila je kada ga je neki čovjek upitao, dok je držao hutbu: Ko je najučeniji na Zemlji? Pa je on odgovorio: Ja. A Musa nije imao pravo to kazati, te ga je Uzvišeni Allah ukorio jer o tome mu On nije ništa objavio, trebao je reći: Ne znam, ili: Allah najbolje zna. Pa mu je Uzvišeni Allah objavio da jedan Moj rob, na stjecištu dvaju mora ima više znanja od tebe. To je bio Hidr.

Musa, a.s., je bio vredniji od Hidra, jer je Musa jedan od poslanika odlučnosti, najodabranijih poslanika, a Hidr je bio vjerovjesnik kome je Allah dao neke oblike znanja koje nije imao Musa u određenim stvarima. Ali je Uzvišeni Allah time htio dati primjer Musau i ukazati mu na neopreznost kada je brzo odgovorio na pitanje o najučenijem čovjeku.

Musa, a.s., se nije strpio u procesu sticanja znanja od Hidra. Prekorio ga je zbog oštećenja lađe bojeći se da ne bude potpoljena. Kao da je ovaj postupak bio podsjećanje na ono što mu se desilo u djetinjstvu kada je bačen u vodu, ali nije potpoljen, već je time spašen od ruku tirana. Zbog toga se ovo smatra njegovim zaboravom. Razlika između Musa, a.s., i Hidra se ogleda u tome što se Musa, a.s., borio pritiv tiranina i porazio ga, dok se Hidr zadovoljio time da sačuva imetak siromašnih i potlačenih.

Musa, a.s., je prekorio Hidra zbog ubistva dječaka. Ovo ga je podsjetilo na faraonova ubijanja mladića Benu Israila što je bio zločin. U ovom slučaju, Uzvišeni Allah je Hidru otkrio neke aspekte tajnog znanja koje su poznate samo onome kome Allah to otkrije. Također je ovim postupkom Uzvišeni podsjetio Musaa, a.s., na njegovo ubistvo Kopta, koje mu nije bilo naređeno, ali da iza toga postoji božanska tajna koja nije poznata Musau. Da je ostao živjeti ljude bi tlačio i u nevjerstvo uvodio ili bi se putu istine suprotstavljao. Time je Musau, a.s., olakšana ova situacija.

Musa, a.s., je kritikovao Hidra koji je podigao zid dvojice mladića u gradu čiji stanovnici su odbili ugostiti ih. Ovim ga je Uzvišeni Allah podsjetio na njegov postupak kada je napojio stado dvijema slabašnim djevojkama u Medjenu kada je tu bio stranac, nemajući nikoga, te je zamolio Gospodara: Gospodaru moj, ma kakvu mi hranu dao, doista mi je potrebna.

Ovaj slučaj koji se razlikovao od prva dva, bio je povod rastanka između Musaa, a.s., i Hidra, koji je rekao: Ovo je sada rastanak između mene i tebe.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Kao da gledam Musa, a.s., kako stavlja prste u uši i izgovara telbiju u ovoj dolini. (Muslim)

Pokornost, poniznost i skromnost su tajna prednosti i uspjeha. I zbog toga je Musa, a.s., prema stavu većine učenjaka, treći čovjek po vrijednosti, nakon Muhammeda, s.a.v.s, i Ibrahima, a.s.

Musa, a.s., je prije vjerovjesništva ubio jednog Kopta, koji je zlostavljao Benu Israilćanina. To je uradio želeći uspostaviti mir, ali nije imao pravo. Cio svoj život je proveo tražeći oprosta za taj svoj postupak, iako mu ga je Allah oprostio, pa i nakon smrti, kada ga Allah proživi i kada dođu ljudi tražeći od njega da se zauzme, on će se sjetiti svoga grijeha: Ubio sam čovjeka, a nije mi bilo naređeno.

Mnogi od nas učine grijehe poput brda, a onda ih zaborave kao da nisu ni bili. Ali se zato sjećamo grijeha drugih, kao da smo mi gospodar koji će ih za te grijehe pitati. Zato je Isa, a.s., kazao: Nemojte gledati grijehe drugih kao da ste vi njihovi gospodari, već gledajte u svoje grijehe kao da ste robovi. Ljudi mogu biti iskušani i u dobru, pa budite samilosni prema onima koji su u iskušenju a zahvaljujte Allahu na zdravlju i dobru.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Autor: Selman el-Auda

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba

Related Articles

Back to top button