Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori: Da li je potrebno uzimati abdest nakon kupanja?

Pitanje:

Esselamu alejkum!

Kada ujutro ustanem da idem na posao uvijek se kupam. Da li sam kupanjem uzeo i abdest ili ne? İli možda trebam abdest uzeti nakon kupanja?

Odgovor:

Esselamu alejkum!

Budući da se kupanjem operu i dijelovi tijela koji se peru abdestom, prema propisu u našem mezhebu smatra se da je kupanjem uzet i abdest. Kako se u našem mezhebu abdest ne tretira ibadetom po sebi, već pripremom za ibadet, njegova ispravnost nije uvjetovana nijetom. Ipak, mišljenja smo da bi bilo bolje da se prilikom kupanja zanijeti i abdest, jer se ibadeti vrjednuju prema nijetu. Priprema za ibadet poprima elemente ibadeta, pa je dobro da i nijet bude prisutan. A Allah najbolje zna.

Islamskazajednica.ba

Related Articles

Back to top button