Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori: Da li se može dug koji se halali ponovo tražiti?

Pitanje:

Esselamu alejkum!

Da li se dug, u ovom pitanju mehr, koji se halali može opet tražiti? Mehr se halalio u stanju srdžbe.

Odgovor:

Esselamu alejkum!

Dug (mehr) koji se dobrovoljno halali ne može se ponovo tražiti, jer je riječ o oslobađanju dužnika koje se ne može poništiti, osim ako se dokaže da je učinjeno pod prisilom ili u stanju neuračunljivosti. Sama srdžba nije dovoljan razlog poništenja obaranja duga ako je osoba dovoljno pribrana i kontrolira svoje ponašanje. Šta je od toga istina, najbolje zna dotična osoba.

Islamskazajednica.ba

Related Articles

Back to top button