Islamske teme

Poslanik je davao prednost desnoj strani u svemu

Od Aiše, radijellahu anha, se prenosi da je rekla:

„Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, sviđalo se da prioritet daje desnoj strani pri oblačenju svoje obuće, u češljanju i u čišćenju i u svim svojim situacijama (stanjima)“. Buhari (168)

To znači da je preferirao desnu stranu nad lijevom. Rekao je imam Sana’ani: Svako djelo koje Allah ili Njegov Poslanik voli, ukazuje da je ono (šerijatski) propisano zbog sudioništva između naredbe i pohvale.

U „čišćenju“ spada abdest, gusul, i uklanjanje nedžaseta (nečistoće).

Što se tiče riječi: „i u svim svojim situacijama (stanjima)“ time se cilja na sve lijepe i korisne stvari, od kojih su i primjeri spomenuti u samom hadisu. Šejh Tekijjud-din je rekao: Ovaj dio hadisa u sebi sadrži općenitost i ograničenost. Općenit je kada su u pitanju sve dobre i korisne stvari, dok je ograničen kada su u pitanju stvari koje aludiraju na nešto odbojno ili ružno, kao što je to ulazak u prostoriju radi obavljanja nužde, ili izlazak iz mesdžida i slično tome, a pri čemu se treba otpočinjati lijevom stranom.

Opće značenje hadisa:

Od odlika majki prevovjernih – radijallahu anhunne -, a posebno Aiše koja je bila iskrena kći iskrenog, je to da su one prenosile ovom ummetu djela i postupke Vjerovjesnika, a posebno one kod kuće, koje niko nije znao niti poznavao bolje od njegove porodice i ukućana, od toga su prenijele veliko znanje.

Pa tako, ovdje nas Aiša obavještava o praksi koja je bila omiljena Poslaniku, a to je davanje prednosti desnoj strani u oblačenju svoje obuće, češljanju svoje kose i čišćenju, te u svim svojim stvarima koje su od ove vrste, poput oblačenja košulja i pantalona, spavanja, te jela i pića idr.

Sve ovo je od korisnog optimizma te uvažavanja desne strane nad lijevom.

Što se pak, tiče stvari koje su odbojne i ružne, u tom slučaju najbolje je otpočinjati lijevom stranom.I zbog toga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio da se nakon obavljene nužde, musliman čisti desnom rukom, i zabranio je da prilikom mokrenja musliman koristi desnu ruku, jer se ona koristi za lijepe i fine stvari, dok je lijeva ruka za ono što je suprotno tome.

Šta se uzima iz hadisa:

1- da je davanje prednosti desnoj strani u dobrim i finim stvarima bolje i preče sa aspekta šerijata, razuma te medicine. Rekao je imam Nevevi: Trajno šerijatsko pravilo glasi: da je poželjno otpočinjati desnom stranom kada je u pitanju plemenitost te uljepšavanje, a kada je suprotno tome onda je poželjno otpočinjati lijevom stranom.

2- određivanje lijev strane za odbojne i ružne stvari je preče i dostojnije po šerijatu i razumu.

3- plemeniti šerijat je došao radi popravljanja ljudi, njihovog odgajanja, te da ih sačuva loših i štetnih stvari.

4- prilikom uzimanja abdesta, bolje je i preče otpočeti pranjem desnih udova. Rekao je imam Nevevi: svi su učenjaci složni da je davanje prednosti desnoj strani prilikom uzimanja abdesta sunnet, i onaj ko suprotno tome postupi, mašio je blagodat ali je njegov abdest valjan. A u Mugniju stoji: Ne zna se da postoji razilaženje oko toga da to (davanje prednosti desnoj strani prilikom abdesta) nije obavezno.

Iz knjige Tejsirul-Allam od Bessama, 1/32

Prijevod: Menhedz.com

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button