Islamske teme

Poslanikova, s.a.v.s., braća i sestre po mlijeku

Posljednji Allahov poslanik, Muhammed, s.a.v.s., nije imao braće ni sestara po krvi. Po tom pitanju među islamskim učenjacima i historičarima nema nikakvog razilaženja. Međutim, imajući u vidu da su Poslanika, s.a.v.s., pored majke Amine, dojile još dvije dojilje i to Halima, kći Ebu Zuejbova, iz plemena Benu Sa‘d b. Bekr, i Suvejba, Ebu Lehebova oslobođena ropkinja, on je imao braću i sestre po mlijeku, i to je vjerodostojno potvrđeno ali je među muslimanima manje poznato. Dakle, Poslanik, s.a.v.s., je imao tri brata i dvije sestre po mlijeku i to:

1. Hamza b. Abdulmuttalib: pored toga što mu je bio rođeni amidža, Hamza, radijallahu anhu, je bio i Poslanikov, s.a.v.s., brat po mlijeku. Ibn Abbas, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., za Hamzinu kćerku rekao: ”…Ona je kćerka moga brata po mlijeku.” (Buhari, Sahih, br. 2645, Muslim, Sahih, br. 1447.)

Hafiz Ibn Hadžer, rahimehullah, u komentaru ovog hadisa prenosi riječi Mus‘aba ez-Zubejrija koji je rekao: ”Suvejba je Vjerovjesnika, s.a.v.s., dojila nakon što je dojila Hamzu, a nakon njega (tj. Vjerovjesnika, s.a.v.s.), je dojila Ebu Selemu.” (Ibn Hadžer, Fethul-Bari, 9/45).

2. Ebu Selema: Nakon što je jedne prilike Ummu Habiba, radijallahu anha, Poslaniku, s.a.v.s., rekla kako se među ljudima govorka kako se on želi oženiti Durrom, kćerkom Ebu Seleme (tj. i kćerkom njegove supruge Ummu Seleme koju je on oženio nakon Ebu Selemine smrti), Poslanik, s.a.v.s., reče: ”Da ona i nije moja pastorka koja je odrasla u mojoj kuću (koju također nije dozvoljeno oženiti) ona mi opet ne bi bila dopuštena (da je oženim) jer je ona kćerka moga brata po mlijeku. Mene i Ebu Selemu zadojila je Suvejba…” (Buhari, Sahih, br. 5107, Muslim, Sahih, br. 1449.)

Pravo ime Ebu Seleme je Abdullah b. Abdulesed b. Hilal. Pored toga što je bio Poslanikov, s.a.v.s., brat po mlijeku, bio je i sin njegove tetke po ocu koja se zvala Berra, kćerka Abdulmuttalibova. Bio je jedan od prvih muslimana. Učestvovao je u Bitci na Bedru. Umro je u mjesecu Džumedel-uhra, četvrte godine po hidžri.

3. Abdullah b. Haris,

4. Šejma bint Haris, pravo im je joj je Hizama, Džidama ili Huzafa.

5. Unejsa bint Haris.

Ovo troje su bili djeca Halime i Harisa b. Abduluzza i svi su (dakle i djeca Abdullah, Šejma i Unejsa, i njihovi roditelji) primili islam i umrli kao muslimani sa statusom ashaba. (Vidjeti: Šereful-Hakk, ‘Avnul-ma’bud, 14/37)

Kada je riječ o Šejmi, autori Poslanikovog, s.a.v.s., životopisa, bilježe zanimljiv događaj.

Nakon bitke na Hunejnu, muslimani su zaplijenili mnogo ratnog plijena kao i veliki broj zarobljenika, među kojima se nalazila i Šejma. Ona muslimanima koji su je zarobili reče: ”Allahom se kunem da sam ja sestra po mlijeku vašeg poglavara!” No, muslimani joj nisu povjerovali, nego je odvedoše direktno Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, kojem ona ponovi ono što je rekla i njima, tj. reče da je ona Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, sestra po mlijeku. Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, upita je: ”A čime ćeš mi to dokazati?” ”Ožiljkom od ugriza koji se nalazi na mojim leđima. Ti si me ujeo dok sam te nosila na svojim bokovima”, reče ona. Tada ju je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prepoznao, a nakon toga je skinuo svoj ogrtač, prostro ga na zemlju i rekao joj da na njega sjedne. Tada joj reče: ”Ako želiš, možeš ostati kod mene i uživat ćeš moju ljubav i gostoprimstvo, a ako hoćeš, ja ću te lijepo otpremiti i dopustiti ti da se vratiš svome narodu.” ”Želim da me lijepo otpremiš pa da se vratim svome narodu”, reče ona. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tako i učini. (Ibn Hišam, Es-siretun-nebevijja, 2/458)

Amir Durmić, Minber.ba

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button