Islamske teme

Poslanikove, s.a.v.s., riječi: “Doista, nadam se da ćete vi činiti polovinu broja stanovnika Dženneta”

Prenosi se daje ‘Abdullah ibn Mesud rekao:

– Nas oko četrdeset sjedili smo sa Poslanikom, s.a.v.s., u mjestu Kubba i on nas tom prilikom upita:
“Da li biste bili zadovoljni kada bi vas u Džennetu bila jedna četvrtina njegovih stanovnika?”
Odgovorili smo:
– Da!
“A biste li se radovali kada bi vas bilo jedna trećina džennetlija?”
– Svakako – odgovorili smo mi.
Poslanik tada kaza:
“Tako mi Onoga u Čijoj ruci je Muhammedova duša, ja se doista nadam da ćete vi u Džennetu činiti polovinu njegovih stanovnika zbog toga što u Džennet može unići samo predana duša. Među sljedbom širka bit ćete zamijećeni kao što se bijela dlaka u koži crnog bika zamjećuje ili, pak, crna dlaka u koži riđeg bika. ”

Muslimova zbirka hadisa – sažetak, str. 67

Related Articles

Back to top button