Islamske teme

Poučna priča: Ko je to Majka zla?

Bijaše jedan pobožan čovjek kojeg jedanput, dok je išao prema džamiji, presrete neka zla i nepoštena žena, pa naredi svojoj sluškinji da joj ga na neki način dovede u kuću. Čovjek, ne znajući šta mu smjeraju dođe, a kada uđe u kuću, žena kod koje je bilo jedno malo dijete i bokal vina, zaključa kuću i reče mu: – Izići iz kuće nećeš dok ne uradiš jedno od ovo troje: Ili da popiješ čašu ovog vina, ili da sa mnom učiniš zinaluk, ili da ubiješ ovo dijete ! Ako nećeš, ja ću zavrištati i pozvati komšije pa im reći da si upao u moju kuću, i niko ti neće vjerovati da nije tako. Čovjek se nađe u dilemi i bojeći se sramote od ostalih ljudi poče da razmišlja: – Što se tiče zinaluka, to nipošto neću uraditi, a što se tiče djeteta, nikada ga ne bih mogao ubiti … Tako se čovjek odluči da popije čašu vina, a kada to učini on zatraži još, i nakon malo vremena, onako pijan, učini grijeh sa tom ženom i još pored toga ubi ono dijete.

ALKOHOL JE MAJKA SVIH ZALA !

Related Articles

Back to top button