Islamske teme

Primjer ljudi je kao primjer stotinu kamila

Prenosi se od Abdullaha ibn Omera, Allah bio njime zadovoljan, da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, alejhi selam: Zaista su ljudi kao stotinu kamila, skoro da ne nađeš među tim kamilama pogodnu za putovanje.” (Bilježe ga Buharija i Muslim)

Ovaj Poslanikov hadis sadrži iskrenu vijest i korisno uputstvo.

Što se tiče vijesti Poslanik nas je obavijestio da je manjkavost obuhvatila većinu ljudi, a da su potpuni ili približno potpunima vrlo malo. Primjertome su stotinu kamila za koje misliš da su mnogo a kada htjedneš da izabereš od tih kamila onu koja je pogodna za posao ili jahanje skoro da nećeš naći. Tako je i sa ljudima, iako je mnogo ljudi, kada htjedneš da izabereš od njih pogodnog za podučavanje, davanje fetvi, predvođenje ljudi (imamet ), upravljanje, vlasti, ili za važne funkcije skoro da nećeš naći osobu koja će te poslove dobro izvršavati. Ovo je činjenično stanje, zaista je čovjek nepravedan i neznalica, a nepravda i neznanje su upravo uzrok za manjkavosti, a manjkavosti su prepreka do potpunosti.

Što se tiče uputstva koje sadrži ovaj hadis jeste uputstvo od Poslanika da se zajednica muslimana treba truditi i ulagati krajnje napore u osposobljavanju muškaraca koji će biti sposobni za izvršavanje važnih funkcija i poslova koji su od opšte koristi.

Allah je zaista ukazao na ovu stvar u Njegovom govoru: “Nije trebalo da svi vjernici odjednom idu u boj. Neka se po nekoliko njih iz svake zajednice potrudi da se upute u vjerske nauke i neka upozoravaju svoj narod kada im se vrate, da bi na oprezu bili.” (sura Tewbe, 122)

Allah je u ovom ajetu naredio da se jedna dovoljna grupa bori na Njegovom putu, a da se druga grupa posveti znanju, tako će jedna grupa pomoći drugoj. Allahova naredba o postavljanju namjesnika i upravljanju jeste ujedno i naredba o obezbjeđivanju svega onoga što te stavri upotpunjuje.

Ljudi imaju potrebu za dunjalučkim, vjerskim i drugim poslovima bez kojih se ljudske koristi neće ostvariti. Sve te funkcije i poslove neće u potpunosti izvršavati osim sposobni i povjerljivi. To zahtijeva ulaganje truda da se osposobe takvi ljudi shodno mogućnostima. Rekao je Allah Uzvišeni: “Pa Allaha se bojte koliko god možete.” (sura Et-tegabun, 16)

A Allah najbolje zna.

Iz knjige: Behdžetu kulibil ebrar
Autor: AbdurRahamn ibn Nasir Es-Sa’dij
Priprema: Menhedž

Related Articles

Back to top button