Islamske teme

Proklinjnje šejtana u namazu i zaštita od njega

Od Ebu ed+Derdaa, r.a., se prenosi sljedeće: – Božiji Poslanik s.a.v.s., ustao je u namjeri da obavi namaz i mi ga čusmo da izgovarll ove riječi: “E’uzu billahi minke -Allahu se utječem od tebe! El’anuke bi tri ‘netillah – Proklinjem te Allahovim prokletstvom!” – što je ponovio tri wuta. Zatim ispruži rulzu kao da nešto dohvaća, a kada je završio namaz, upitali smo ga: – O Allahov Po laniče, čuli smo da nešto govoriš u namazu što nikad ranije nismo uli, a vidjeli smo da si i ruku svoju ispružio?! Odgovorio namje: “Bijaše došao Allahov neprijatelj Iblis u namjeri da mi baci u lice vatrenu buktinju; zato sam učio: E’ilzu billahi minke – Allahu se utječem od tebe! l( tri puta) i: El’anuke bi la ‘netillahi-t-tammeti – Proklinjem te Allai-tovim prokletstvom potpunim (tri puta), pa nije časio! Htio sam, naife, da ga dohvatim i, tako mi Allaha, da ne bijaše dove našeg brata Sulejmana, bio bi svezan te bi se djeca Medine s njim igrala.”

Muslimova zbirka hadisa (sažetak)

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button