Pitanja i odgovori

Prva žena koja je stavila prekrivač na Kabu

“Abbas ibn Abdulmuttalib, radijallahu anhu, je umro 32. godine po hidzri, u 88. godini zivota. Njegova majka je bila prva žena koja je pokrila Kabu. Spominje se da se Abbas, amidža Poslanika, alejhiselam, jedne prilike izgubio i ona se zavjetovala, ukoliko ga nađe, da će na Kabu staviti prekrivač, pa se tako i dogodilo.”

(Muslimova zbirka hadisa sa komentarom, 1/163)

Priredio: Eldar Tutnić

Related Articles

Back to top button