Islamske teme

PSOVANJE I VRIJEÐANJE UZVIŠENOG ALLAHA, VEOMA OPASNA NAVIKA VELIKOG BROJA BOŠNJAKA

Jedna od negativnosti na ciju pogubnost moraju da ukazuju uceni jeste psovanje i vrijedanje Uzvišenog Allaha, što je navika velikog broja ljudi sa našeg govornog podrucja. Vjerujem da u našem društvu ne postoji covjek koji barem jednom nije bio u prilici da cuje kako neko u njegovom okruženju psuje i vrijeda Uzvišenog Allaha.

Više je faktora koji su doveli do toga da neki muslimani odu toliko daleko u svojoj oholosti i obijesti pa da rijecima ili postupcima vrijedaju Allaha: komunisticki sistem koji je godinama ubijao klicu imana kod ljudi, blizina i suživot sa ljudima koji imaju loše govorne navike, do te mjere da se smatraju jednim od najbestidnijih ljudi i ljudi sa najpoganijim jezikom, kako na Balkanu tako i šire, toliko da ne poštuju ni svoju vjeru i svoje svetinje, pa ih svakodnevno psuju i vrijedaju.

Vjernik treba da zna da je Allah stvorio covjeka samo sa jednim ciljem, a to je da obožava Uzvišenog Allaha. Obožavanje Allaha zasnovano je na ljubavi prema Uzvišenom Allahu, na pokoravanju i izvršavanju onoga što On traži od Svojih robova i ostavljanju onoga što zabranjuje.

Uzvišeni Allah i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, treba da vjernicima budu draži i da ih više vole od bilo cega drugoga. Uzvišeni Allah kaže: “Reci: ‘Ako su vam ocevi vaši, i sinovi vaši, i braca vaša, i žene vaše, i rod vaš, i imanja vaša koja ste stekli, i trgovacka roba za koju strahujete da prode nece imati, i kuce vaše u kojima se prijatno osjecate – draži od Allaha i Njegova Poslanika i od borbe na Njegovu putu, onda pricekajte dok Allah Svoju odluku ne donese. A Allah grješnicima nece ukazati na Pravi put.’” (Et-Tevba, 24)

Uzvišeni Allah kaže: “Ima ljudi koji su mjesto Allaha kumire prihvatili, vole ih kao što se Allah voli, ali pravi vjernici još više vole Allaha.” (El-Bekara, 165)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko bude imao tri osobine, osjetit ce slast imana: da mu Allah i Njegov Poslanik budu draži od bilo cega drugoga… ” (Buhari i Muslim, od Enesa, radijallahu anhu)

Navedeni argumenti, kao i mnogi drugi, jasno ukazuju na obaveznost ljubavi prema Allahu i da ta ljubav treba da bude veca od ljubavi prema bilo cemu drugome. Ljubav prema Uzvišenom Allahu prvenstveno se ogleda u istinskom vjerovanju u Njega, prihvatanju onoga što je vjerom naredeno ili zabranjeno, predanim slijedenjem Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Jedan od pokazatelja ljubavi prema Uzvišenom Allahu jeste i velicanje Uzvišenog Allaha. Uzvišeni Allah kaže: “Mi šaljemo tebe kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao onoga koji treba opominjati da u Allaha i Poslanika Njegova vjerujete, i da ga pomognete, i velicate i da Ga ujutro i navecer slavite.” (El-Feth, 8–9)

Ljubav prema Uzvišenom Allahu, vjerovanje u Njega, izvršavanje onoga što je vjerom naredeno i ostavljanje onoga što je zabranjeno, istinsko slijedenje Poslanika, sve to negira vrijedanje i psovanje Uzvišenog Allaha. Nespojivo je, i sa racionalnog aspekta i sa aspekta šerijatskih dokaza, da onaj ko psuje i vrijeda Allaha, Gospodara Zemlje i nebesa, vjeruje da je On Gospodar, da zaslužuje da bude obožavan i da vjeruje da Allaha treba voljeti više od bilo koga ili bilo cega drugoga.

Stoga su islamski ucenjaci bili veoma strogi u pogledu onoga ko na bilo koji nacin uvrijedi i opsuje Uzvišenog Allaha.

Što se tice vrijedanja i psovanja Allaha, islamski ucenjaci imaju jednoglasan stav, koji su prenijeli i zabilježili mnogi ucenjaci, da je onaj ko opsuje Allaha, dželle šanuhu, ili Ga na bilo koji nacin uvrijedi, pod uvjetom da nije prisiljen, da nije ucinio lapsus, odnosno da razumije znacenje tih rijeci – pocinio djelo koje anulira vjerovanje, makar te rijeci izrekao u šali.

Ibn Hazm je rekao: “Pod nebeskim svodom ne postoji musliman koji vrijedanje Allaha, dželle šanuhu, ne smatra nevjerstvom.” (El-Muhalla, 11/411)

Islamski ucenjaci pod pojmom “vrijedanje i psovanje Allaha” misle na bilo koji vid omalovažavanja Uzvišenog Allaha. A ono što postoji kod nas u Bosni, da ljudi psuju Allaha na nacin koji je svima nama poznat, to je nešto za što ucenjaci današnjeg doba – kada su im studenti sa naših prostora pojasnili na koji nacin ovdašnji ljudi psuju i vrijedaju Allaha – nikada nisu culi i nisu mogli da vjeruju da takva pojava postoji na planeti.

Stoga, uvažena braco i poštovane sestre, cuvajte se da nekim svojim postupkom ili rijecju ne uvrijedite Uzvišenog Allaha! Poducimo svoju djecu da je psovanje i vrijedanje Allaha postupak za koji se snose pogubne posljedice! Vjerujem da ima ljudi koji to možda urade nesvjesni koliki su prijestup ucinili, ali kao što niko od nas nije zadovoljan da mu neko vrijeda roditelje i ljuti se na to, tako nam vrijedanje Gospodara treba da bude na vecem stepenu, jer neznanje u ovom pitanju nije opravdanje onome ko to pocini.

Ljudima iz našeg okruženja govorimo o pravima Uzvišenog Allaha, o Njegovoj velicini, jer onaj ko shvati velicinu Uzvišenog Allaha, nikada se nece usuditi da uradi nešto cime ce uvrijediti, omalovažiti ili opsovati Uzvišenog Allaha.

Poseban savjet upucujem našoj omladini, adolescentima i srednjoškolcima, koji se nerijetko, želeci da budu u centru pažnje i na tom su putu spremni uciniti mnogo toga zabranjenog – ismijavaju sa vjerom, vjerskim obilježjima, psuju i omalovažavaju Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa i više od toga, psuju Uzvišenog Allaha: cuvajte se ovih veoma teških i velikih grijeha, mnogo vecih od najvecih grijeha koje poznajete, mnogo vecih od pijenja alkohola, bluda, kamate i dr.

Ako cujete nekoga da to cini, pojasnite mu da je to veliki grijeh, pozovite ga da se pokaje i da to više ne cini.

Priredio: Mr. Pezic Elvedin

(minber.ba)

Napomena: Proslijedite ovaj tekst svima koje volite. Da svi zajedno podignemo glas protiv ovog gnusnog grijeha.

Related Articles

Back to top button