Islamske temeNekategorisano

Ranjavanje Vjerovjesnika, a.s., u Bitci na Uhudu

Prenosi se od Ebu Hazima daje čuo kad su pitali Sehla ibn Sa’da es-Sa’idija o ranjavanju Božijeg Poslanika, a.s., u Bitci na Uhudu, pa je rekao:
– Božiji Poslanik, a. s., zadobio je (na Uhudu) ranu na licu, polomljen mu je zub (sjekutić uz očnjak) i smrskana mu kaciga na glavi. Kćerka Božijeg Poslanika, a.s., Fatima, ispirala mu je krv dok joj je Alija ibn Ebu Talih polijevao iz štita. Kad je Fatima vidjela da voda samo povećava krvarenje, uzela je komad hasure i spalila je pa je pepeo posula po rani i tako zaustavila krvarenje.
1162. Od Enesa, r.a., se prenosi da je Božijem Poslaniku, a.s., u Bitci na Uhudu polomljen zub (sjekutić uz očnjak) i daje zadobio na glavi povredu iz koje je tekla krv.
Rekao je (Božiji Poslanik, a. s.):
“Kako da se spasi narod koji ranjava svoga vjerojesnika i izbija mu zub, a on ih poziva Allahu!?” Tada je Uzvišeni Allah objavio:
Od tebe ništa ne zavisi . .. (Alu ‘Imran, 128.)

Muslimova zbirka hadisa – sažetak. str. 520

Related Articles

Back to top button