Islamske teme

Šest nevjerovatnih činjenica o džinima prema Časnom Kur’anu

Koliko znaš o džinima?

Pojam džina je da su oni nadnaravna bića koja žive među ljudima, ali su nama nevidljiva. Koncept džina bio je poznat u predislamskoj Arabiji. Dolaskom islama i objavom Časnog Kur’ana, čovječanstvu su postali poznati neki aspekti džina.

Evo šest nevjerojatnih činjenica o džinnima preuzetih iz Časnog Kur’ana.

DŽINI SU OD VATRE

Stvaranje džina spominje se u Časnom Kur’anu:

“…a džine od plamena vatre.” (55:15)

Allah je uvijek koristio drugačiji temeljni element za stvaranje živih bića. Na primjer, ljudi su napravljeni od gline i vode, tj. Ilovače, a meleci su napravljeni od svjetlosti.

DŽINI MOGU BITI MUSLIMANI

Jedan od najvećih mitova o džinima je da su svi demonski i zli – potpuno neistinito! Poput ljudi, džini također mogu biti muslimani, slijediti drugu vjeru ili biti ateisti. Različitost vjerovanja/nevjerovanja među džinima spominje sam džin, kako piše u Časnom Kur’anu:

”…a među nama ima i dobrih i onih koji to nisu, ima nas vrsta različitih…” (72:11)

Mnogi džini su također prešli na islam nakon što su čuli Časni Kur’an, kao što je spomenuto u prvom ajetu sure Džin:

“Reci: ‘Meni je objavljeno da je nekoliko džina prisluškivalo i reklo: ‘Mi smo, doista, Kur’an, koji izaziva divljenje, slušali…” (72:1)

Ovi ajeti također sugeriraju da je sposobnost razmišljanja i kontemplacije džina slična ljudskoj. Čuli su učenje Časnog Kur’ana, razmišljali o tome i predali se islamu.

DŽINI MOGU KOMUNICIRATI S LJUDIMA

Ne trebamo se uplašiti – ali komunikacija džina i ljudi je moguća. Časni Kur’an ne ulazi duboko u to kako se to događa:

“…i bilo je ljudi koji su pomoć od džina tražili, pa su im tako obijest povećali.” (72:6)

Poslanik Sulejman a.s. je imao džine u svojoj vojsci: “I Sulejman naslijedi Davuda i reče: ‘O ljudi, dato nam je da razumijemo ptičije glasove i svašta nam je dato; ovo je, zaista, prava blagodat!’, I sakupiše se Sulejmanu vojske njegove, džini, ljudi i ptice…” (27: 16-17)

DŽINI IMAJU ‘NADNARAVNE’ SPOSOBNOSTI

Džini žive na drugačijoj razini postojanja od ljudi. Zakoni su potpuno drugačiji tamo gdje žive džini, kao što su zakon prostora, vremena i svi drugi zakoni znanosti. Neki džini mogu vrlo brzo putovati na velike udaljenosti. Kada je Poslanik Sulejman a.s. zamolio jednog od svojih pomoćnika džina da mu donese prijestolje Šebe, džin je odgovorio:

“’Ja ću ti ga donijeti’ – reče Ifrit, jedan od džina – ‘prije nego iz ove sjednice svoje ustaneš, ja sam za to snažan i pouzdan.‘” (27:39)

DŽINI OBAVLJAJU POSAO LJUDI

Allahovom dozvolom, džini su u stanju obavljati rad poput ljudi. Brojni džini radili su fizički rad za Poslanika Sulejmana a.s.: “Oni su mu izrađivali što god je htio: hramove i spomenike, i zdjele kao čatrnje, i kotlove nepokretne.” (34:13)

IBLIS JE DŽIN

Priča o šejtanovom odbijanju da se pokloni Poslaniku Adamu a.s. često se ponavlja u Časnom Kur’anu. U ovoj priči saznajemo da je on džin: “A kad smo rekli melekima: ‘Poklonite se Ademu!’ – svi su se poklonili osim Iblisa, on je bio jedan od džina i zato se ogriješio o zapovijest Gospodara svoga. Pa zar ćete njega i porod njegov, pored Mene, kao prijatelje prihvatiti, kad su vam oni neprijatelji? Kako je šejtan loša zamjena nevjernicima!” (18:50)

Šejtan je neosporno najpoznatiji džin u islamu. On je obožavao Allaha Uzvišenog tisućama godina i otpao je od Njegove milosti zbog gore citiranog čina neposlušnosti.

Molimo Allaha da nas sačuva šejtanskog došaptavanja.

Izvor: www.themuslimvibe.com

Izvor:n-um.com

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button