Vjera i život

Simptomi (znakovi), lijenosti kod obavljanja namaza

Mjesto namaza u životu vjernika, veoma je dobro poznato i objašnjeno. Kao temelj i stub vjere, ovaj uzvišeni ibadet, potrebno je obavljati sa velikom pažnjom i preciznošću. Osim ispunjavanja namaskih šartova i ruknova, namazu je potrebno prilazati radosna srca, vedre duše, nasmijanog lica i sretnog pogleda.

Međutim, ponekad se kod vjernika javljaju određeni znakvi lijenosti kad je u pitanju obavljanje namaza. Ovom prilikom, navest ću neke od njih, a koji se javljaju prije namaza i u toku samog namaza. Ako ih primjetimo kod sebe, potrebno je da ih se riješimo, očistimo svoja srca i nijjete.

– Teškim koracima, bez nekog osjećaja u srcu, kreće se prema kupatilu ili abdesthani, kako bi uzeo abdest.

– Namaz ne obavlja na vrijeme, iako je u mogućnosti, odgađa ga bez razloga sve do samog isteka vremena.

– Namaz obavlja teško, jedva klanja farz.

– Izbjegava klanjanje sunneta, posebno kod kuće, kada je sam.

– U namazima uglavnom uči uvijek iste 2-3 kratke sure, nikad druge.

– Nakon namaza u kući, ustaje odmah, kako bi gledao TV i sl., bez da do kraja obavi zikr i da lijepo završi namaz. Isto se dešava ponekad i u džamijama, izlazi se odmah nakon selama od farza, a onda se pred džamijom priča, smije ili se ode na kafu. Što može ukazivati, da je dotičnom mrsko ostati do kraja, kako bi fino i smireno obavio propisani zikr.

– Dok klanja, pogledom šara po džamiji i gleda druge klanjače (nema koncentracije a nedostatak iste, uzrokuje lijenost i nezainteresovanost za namaz).

– Obavljanje sedžde i ruku’a, traje veoma kratko i traljavo, bez da bude smiren na sedždi i ruku’u.

Prenosi se od Ebu-Katade, r.a., da je rekao: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ‘Najgori kradljivac onaj koji krade od svog namaza.’ Prisutni upitaše: ‘Kako to krade od svog namaza?’, ‘Ne upotpunjuava ruku’ i sedždu na namazu,’ ili je rekao: ‘Ne ispruži kicmu na ruku’u i sedždi.’” (Musned Imama Ahmeda, sahih)

– U kući klanja brzo, samo farzove a u džamiji klanja komplet namaz. Dakle, pred narodom klanja polahko, sunnete i farz a kod kuće, druga situacija. (ovo spada i u licemjerstvo)

– Često, bez razloga spaja namaze.

– Izbjegava obavljanje namaza u džematu, iako mu je džamija blizu.

– Mrsko mu se abdestiti za novi namaz, trpi sve dok može klanjati. Pa tako ima osoba, koji sa jednim abdestom klanjaju po dva do tri namaza. Čak neki trpe u namazu, samo da ne obnove abdest. To je lijenost prema abdestu a ujedno i prema namazu. Poslanik, s.a.v.s., je često mijenjao abdest.

Lijenost kod obavljanja namaza, može prouzrukovati, ako se konstatntno ponavlja, i određenu dozu licemjerstva. Jedna od glavnih osobina munafika, jeste upravo njihova lijenost kad treba obaviti namaz.

Allah Uzvišeni, opisao ih je ovako:“ “Uistinu, licemjeri pokušavaju Allaha prevariti, a Allah prevaru vraća njima samima! Oni, kada odlaze namaz da obave, lijeno odlaze, samo da bi ih drugi ljudi vidjeli, a Allaha ne spominju osim malo!” (En-Nisa, 142.)

Saudin Cokoja – Preuzeto sa FB profila

Related Articles

Back to top button