Islamske teme

Skriveno rivalstvo između oca i sina

Es-selamu alejkum! Uzvišeni Allah iskušao me sihrom i s tim iskušenjem borim se već dvije godine i moje se stanje popravlja, hvala Bogu. Međutim, ono što ne mogu da promijenim kod sebe jeste moj odnos sa ocem. Lijepo se ophodim prema njemu, nikad mu nisam uputio ružnu riječ, ali stalno imam loše misli o njemu. I on je zbog toga kriv zato što stalno psuje, često je agresivan, o svima skoro ima ružno mišljenje, ako ga pitam nešto što njemu ne odgovara, on odmah digne galamu, ne mogu da podnesem taj pritisak, odmah padnem u depresiju što je takav, ne znam šta da učinim s njim.

Molim vas, dajte mi neki savjet kako s njim da postupim, također je i njemu sihr pravljen davno, vjerujem da je i zbog toga takav. Allah vas nagradio! Veliki selam posebno za sestru Nađu, volim čitati njene odgovore i tekstove, uvijek me oraspolože.

SAVJET

U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG!

Ve alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuhu, cijenjeni brate!

Prije svega zahvaljujem ti na lijepim riječima i lijepom mišljenju o mojim tekstovima i molim Allaha da sve napisano ili izgovoreno bude samo u Njegovom ime, a uistinu čovjek ne može uraditi nijedno dobro djelo bez Allahove milosti i odredbe.

Molim Uzvišenog Allaha da se smiluje tebi i tvom babi, da vas zaštiti od svakog zla i izliječi vas od iskušenja u kojem se nalazite. Neću se puno osvrtati na sihr koji si spomenuo osim što ću te podsjetiti da postoje sihri rastavljanja, zavađanja, džinsko djelovanje posebno džina nemuslimana, ali i da je Allah jedini i najbolji zaštitnik od kojeg uvijek očekujemo samo najbolje.

Cijenjeni brate, znaj da je šejtan naš veliki neprijatelj koji će se naći na svakom putu koji vodi ka Džennetu i poduzet će sve mjere, neće žaliti truda i neće se umoriti u nastojanju da nas sa sobom odvede u Džehennem! To je prkosnik koji se zakleo Allahu da nas neće pustiti na miru, ali Allah mu je obećao da neće imati nikakvu vlast nad Njegovim iskrenim robovima… Mi se trudimo da postignemo taj blagoslovljeni stepen Allahovih miljenika i štićenika.

Dobročinstvo prema roditeljima veoma je veliko na vagi dobrih djela, a nepokornost prema njima veliki je grijeh. Allah naređuje: “Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: ‘Uh!’ – i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: ‘Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali!’” (El-Isra, 23–24)

Iz ove naredbe jasno se vidi da je Sveznajući naredbu tevhida stavio uz naredbu dobročinstva prema roditeljima, što je dokaz veličine ovog djela, pa nije ni čudo što se šejtan uvijek nalazi kao prepreka u izvršavanju ovog zadatka. Konačan rezultat je Džennet ili Džehennem. Dovoljno je da znamo da su i Džennet (boravište neopisivih ljepota u društvu poslanika, ashaba, šehida i odabranih koji uživaju gledajući lice Uzvišenog, naslađujući se blagodatima koje se povećavaju) i Džehennem (boravište neopisivih strahota, u društvu sa najgorom kategorijom nesretnika, zločinaca, pokvarenjaka, strašnih zvjeri u vatri ili hladnoći /zemheriru/ gdje se stahote samo povećavaju) – vječni, a život na ovom svijetu tako kratak.

Brate moj, zbog toga mi saburimo na iskušenjima i ne dozvoljavamo Iblisu da nas zavodi i vuče sa sobom u bezdanu provaliju. Nema sumnje da je veoma teško činiti dobročinstvo roditelju koji se neprijateljski odnosi prema onome što je najvrednije za vjernika, a to je lijep ahlak u pokornosti Milostivom.

Moraš imati sabura i o svom ocu misliti samo najbolje, prisjećajući se djetinjstva, lijepih trenutaka, njegove žrtve za porodicu… Pogledaj u njegove bore na licu, pogledaj izbrazdane ruke sa smežuranom kožom i pognuto tijelo u grču… Posmatraj njegovo ustajanje, kretanje, ležanje… Vidjet ćeš da je to samo umorni starac koji je kroz život prošao puno toga, koji ima veliko životno iskustvo i puno loših uspomena…

Pokušaj se staviti na njegovo mjesto, na njegov nivo razmišljanja… Pokušaj zamisliti brige koje mu se roje u glavi… Tvoj babo vidi da se bliži kraj. On zna da je puno toga propustio, sada bi htio da svima podijeli stečeno iskustvo, da im nametne svoje mišljenje jer nema sabura da puno objašnjava u strahu da nešto važno ne propusti… Ima potrebe da komentariše druge ljude jer je svjestan i svojih mnogobrojnih propusta koje sada nije u stanju da popravi i nesvjesno pokušava makar izjednačiti sebe i druge oko sebe optužujući ih da su većina loši jer u tom slučaju su njegove greške neznatne… Iz istog razloga ne podnosi da mu ti ukazuješ na greške jer se tada osjeća poniženo znajući da ti nije autoritet, a pogotovo ako si bio u pravu prilikom ukazivanja na greške jer tada mu preostaje samo da se koristi metodom “napad je najbolja odbrana” i na taj način prekida mogućnost dokazivanja i vlastitog poniženja.

Otac želi uvijek da bude autoritet, glava porodice koji je u svemu nepogrješiv i kao takvog ga djeca i gledaju dok ne počnu izgradnju vlastitog identiteta i upravo u tom period počinju razmirice između roditelja i djece, a posebno oca i sina, jer među njima počinje prikriveno rivalstvo za dominaciju nad porodicom. Ovdje dolazi do izražaja razlika između mu’mina i džahila, jer mu’mina vjera uči na sabur i bezuvjetno dobročinstvo roditelju, dok se džahil odlučuje na odvajanje i slobodu ugledajući se na neki uzor iz svijeta popularnih.

Mu’min ima tačno određen kodeks ponašanja prema ocu, kako se navodi u sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u zadivljujućim primjerima.

Aiša, radijallahu anha, kazuje: “Božijem Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, došao je jedan čovjek s kojim je bio i starac.’ ‘Ko je taj s tobom?’, upitao ga je i ovaj mu je rekao da mu je to otac.’ ‘Nemoj ići ispred njega’, rekao mu je Poslanik, ‘nemoj sjedati prije njega, nemoj ga zvati imenom i nemoj ga izlagati uvredama.” (Taberani, El-Evsat)

Omer b. Saib kazuje da je čuo da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, jednog dana sjedio, kada je došao njegov otac po mlijeku, pa mu je prostro svoju odjeću i on je sjeo na nju. Zatim je došla njegova majka po mlijeku i on je njoj prosto svoju odjeću sa svoje druge strane i ona je sjela na nju, a zatim je došao njegov brat po mlijeku pa je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ustao i postavio ga preda se. (Ebu Davud)

Da je nedovoljno koliko god činili dobročinstva našim roditeljima, potvrđuje nam predaja od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, u kojoj se navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dijete se nikad ne može odužiti svome roditelju, osim ako bi ga našao kao roba pa ga otkupio i oslobodio ropstva!” (Muslim,Tirmizi i Ebu Davud)

Zbog toga, molim te, brate, osaburi sa svojim babom, spusti se na njegov nivo znanja i shvatanja i čini mu dobročinstvo ističući njegove najljepše osobine, hvali ga i ističi kao najboljeg oca na svijetu. Zahvaljuj mu za svu žrtvu koju je činio kako bi porodicu prehranio i zadržao na okupu uprkos svim fitnama i iskušenjima. Obraćaj mu se ljubaznim riječima punim poštovanja. Nemoj čekati da ti on nameće svoje savjete, već koristi svaku priliku da ti njega pitaš i time mu vratiš samopouzdanje, pa makar taj savjet nikad ne primijenio. Neka se osjeti važan u tvom životu. Neka ima utisak da je nezamjenjiv i da ti je još uvijek jako potreban. Ako doživiš da preseli prije tebe, vidjet ćeš da je to zaista tako!

Uz Allahovu pomoć, promijenit će se vaš odnos, a što je najvažnije, ti ćeš ispuniti zadaću kojom postižeš zadovoljstvo svog Gospodara jer Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže:

“Zadovoljstvo Gospodara je u zadovoljstvu roditelja, a srdžba Gospodara je u srdžbi roditelja!” (Tirmizi)

Nađa Dizdarević

Sebil.eu

Related Articles

Back to top button