Islamske teme

Šta će musliman griješnik vidjeti u kaburu a što nevjernik?

Pitanje:

Šta će musliman griješnik vidjeti u kaburu? Da li će vidjeti svoje mjesto u Džennetu ili Džehennemu?

Odgovor:

Musliman koji ne napusti islam će vidjeti svoje mjesto u Džennetu (dok je u kaburu, op. Menhedž). Allâh će mu oprostiti njegove grijehe.

Što se nevjernika tiče, on će u Džehennem. On će (u kaburu) vidjeti svoje mjesto u Džehennemu.

Što se tiče muslimana, makar on bio griješnik, Allâh će mu se smilovati ili će ga kazniti (u Džehennemu) da bi mu zatim oprostio (i uveo ga u Džennet nakon što odsluži kaznu u Džehennemu, op. Menhedž).

Govornik: Sâlih bin Fauzân el-Fauzân
Predavanje: Likâ’ Meftûh fîl-Hars el-Vatanî
Izvor: http://alfawzan.ws/allmohadrat?page=1

Menhedž

Related Articles

Back to top button