Pitanja i odgovori

Šta će musliman griješnik vidjeti u kaburu?

Pitanje:

Šta će musliman griješnik vidjeti u kaburu? Da li će vidjeti svoje mjesto u Džennetu ili Džehennemu?

Odgovor:

Musliman koji ne napusti islam će vidjeti svoje mjesto u Džennetu. Allâh će mu oprostiti njegove grijehe.

Što se nevjernika tiče, on će u Džehennem. On će vidjeti svoje mjesto u Džehennemu.

Što se tiče muslimana, makar on bio griješnik, Allâh će mu se smilovati ili će ga kazniti da bi mu zatim oprostio.

Govornik: Sâlih bin Fauzân el-Fauzân
Predavanje: Likâ’ Meftûh fîl-Hars el-Vatanî
Izvor: http://alfawzan.ws/allmohadrat?page=1

Related Articles

Back to top button