Islamske teme

Šta je rekao Džibril kad je vidio Džennet i Džehennem

Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Kada je Allah stvorio Džennet poslao je Džibrila da ode do Dženneta i rekao mu: ‘Idi i vidi šta sam pripremio za stanovnike Dženneta u Džennetu!’ On je otišao i pogledao, pa se vratio i rekao: ‘Tako mi Tvoje moći, za njega neće čuti niko, a da neće uči u njega.’, pa je Allah naredio da se okruži i prekrije neugodnostima (tj. putevi koji vode ka Džennetu su okruženi sa raznim iskušenjima i neugodnostima, n. op.), pa mu je rekao: ‘Vrati se i pogledaj!’, pa je otišao i pogledao. Zatim se vratio i rekao: ‘Tako mi Tvoje moći, bojim se da u njega niko neće ući.

Zatim ga je poslao da ode do Džehennema i rekao mu: ‘Idi i vidi šta sam pripremio za stanovnike Džehennema u Džehennemu!’ On je otišao i pogledao, kad tamo vatra jedna drugu uništava, pa se vratio i rekao: ‘Tako mi Tvoje moći, za njega neće čuti niko pa uči u njega.’, pa je Allah naredio da se okruži i prekrije strastima, pa mu je rekao: ‘Vrati se i pogledaj!’, pa je otišao i pogledao. Zatim se vratio i rekao: ‘Tako mi Tvoje moći, bojim se da ga se niko neće spasiti.’“

(Et-Tirmizi, Ebu Davud, šejh Albani je potvrdio njegovu vjerodostojnost u više svojih djela. Pogledaj: Sahih ve daif Sunen Et-Tirmizi, 6/60 str., Sahih ve daif Sunen Ebu Davud, broj 4744)

Dragi brate, kada god te zadesi neugodnost i sikušenje, strpi se, znaj da je to put ka Džennetu. Kada god pomisliš da se odazivaš pozivu duše i pozivu šejtana da slijediš svoje strasti i činiš grijehe, suzdrži se, znaj da je to put ka Vatri.

Mr. Pezić Elvedin

Related Articles

Back to top button