Islamske teme

Šta je to tagut i zašto je bitno da ne vjerujemo u njega

Značenje taguta

Jezičko značenje: Riječ tagut je od riječi et-tugjan što znači prelaženje granice.

Šerijatsko značenje: Tagut je svaki onaj koji se izdigne i pređe preko svoje granice (koju mu je Uzvišeni Allah odredio) svejedno da li se isti obožavao, slijedio ili mu se pokoravalo (primjeri taguta: lažna božanstva, oni koji ne sude po Allahovom zakonu, sihirbazi i dr, op.M)
Obaveznost nevjerovanja u taguta

Prvo što je Uzvišeni Allah propisao sinu Ademovom, čovjeku, jeste nevjerstvo u taguta i vjerovanje u Allaha, subhanehu ve te’ala. Dokaz za to su riječi Uzvišenog Allaha:

“Mi smo svakom narodu poslanika poslali: ‘Allahu se klanjajte, a kumira
se klonite!’” (Prijevod značenja En-Nahl, 36.)
Način nevjerovanja u taguta:

1. Da bude ubijeđen u ništavnost upućivanja ibadeta nekome drugom mimo Allaha, subhanehu ve te’ala, da takav ibadet ostavi i prezire ga.

2. Da sve one koji čine takav ibadet, tj. upućuju ga nekome drugom mimo Allaha, subhanehu ve te’ala, smatra nevjernicima i da se neprijateljski odnosi prema njima.
Osnovne vrste taguta:

1. Iblis, neka je Allahovo prokletstvo na njega;
2. onaj koji se bude obožavao mimo Allaha, subhanehu ve te’ala, i time je zadovoljan;
3. onaj koji bude pozivao u obožavanje samoga sebe;
4. onaj koji bude prizivao da poznaje nešto od gajba, nevidljivog svijeta;
5. onaj koji bude sudio po nekom drugom zakonu mimo Allahovog, subhanehu ve te’ala, zakona.

Iz djela: Olakšano poimanje tevhida
Autor: Abdullah b. Ahmed el-Havil
Priprema/naslov: Menhedž

Related Articles

Back to top button