Pitanja i odgovori

Šta može učiniti onaj kome se spriječi brak?

Pitanje: Moj otac mi zabranjuje da se oženim jer, po njegovom mišljenju, ja nisam sposoban da ponesem na sebi bračne odgovornosti niti posjedujem imetak koji je potreban za brak. Ali zbog slabosti imana i mnoštva djevojaka počeo sam mnogo patiti. Osjećam veliki seksualni pritisak. Bojim se da ne počinim blud. Šta da radim? Mogu li se oženiti kao što je to običajni brak ili mut’a iako je zabranjeno kako bi se sačuvao od bluda?

Odgovor:

Kažem tražeći pomoć od Allaha subhanehu ve te’ala:

Propis braka se razlikuje shodno stanju onoga ko se želi oženiti. Može biti obaveznim onome ko se boji smutnje. Može biti haram kao što je ženi koja je u idetu. Ili može biti između toga i onoga shodno stanjuonoga ko se želi ženiti ili udavati.

Ibn Kudame El Hanbeli rahimehullah u djelu El Mugni kaže: “Onaj ko strahuje da će pasti u haram ako se ne oženi njemu je obaveza oženiti se po stavu većine učanjaka. Zbog toga što je njegova obaveza da zaštiti svoju čednost od harama što neće uspjeti osim sa brakom. Poželjan je osobi koja ima osjećaj strasti ali se ne boji da će pasti u zabranjeno. Posvetit se ovome je bolje nego li nekim drugim dobrovoljnim ibadetima. Ovo je stav hanefija i očiti stav kojeg su zastupali ashabi radijjallahu anhum i što su sprovodili u praksi. Pa je naveo neke od predaja koje smo imali priliku da vidimo.”

Imam El Kurtubi u svom Tefsiru kaže: Onaj ko ima mogućnosti ali se boji štete po svoju vjeru ako se ne oženi njega je obaveza oženiti.

El Merdavi rahimehullah u osmom dijelu svoje knjige El Insaf kaže: “Onaj ko se boji bluda njemu je jednoglasno brak obavezan. Neki su riječ ‘anet’ protumačili sa bludom što je ispravno dok su neki rekli da podrazumijeva propast radi bluda.”

Šejhul Islam Ibn Tejmijje rahimehullah kaže: “Ako čovjek osjeti potrebu za brakom i ako se bude bojao bluda u slučaju da se ne oženi onda je preče da se oženi nego da obavi hadž a ako se ne boji onda je preče da obavi hadž.”

Ibn Rušd kaže: “Što se tiče braka općenito na njega postoji podstrek i poželjan je. Ali onaj ko ima potrebu da se ženi i nemože da se strpi bez žena i ne nađe način kako da sebi olakša ove tegobe a boji se bluda ako se ne oženi, njemu je brak obavezan.”

Ovo se odnosi na općeniti propis braka. Ono što mi se čini od stanja pitaoca jeste da on pati od velikih poteškoća zbog toga što mu je brak uskraćen. A možda postoji i strah od bluda zbog velikog seksualnog pritiska kojeg osjeća. Njemu je brak obavezan a obaveza njegovog oca je da mu u tome pomogne ako je u mogućnosti.

Zbog toga savjetujemo ocu da olakša svome sinu put braka. A u najmanju ruku ako to nemože učiniti onda neka mu olakša tako što njega neće spriječavati u nakani da se oženi kako ne bi uzrokovao moralni kolaps svog djeteta pa da snosi njegove grijehe kao i on sam.

Na sinu je također obaveza da se prema ocu ponese na najljepši način kako bi mu približio svoju potrebu ne bi li Allah subhanehu ve te’ala ulio milost i suosjećanje u njegovo srce pa da promijeni stav. Ali, ako odbije i ustraje na tome a sin osjeti samostalnost i mogućnost da podnese bračne troškove, materijalno i tjelesno, onda neka se oženi.

Nema smetnje da to bude običajni brak ako za to postoje svi uslovi. A to su ponuda, prihvatanje, slaganje od strane staratelja djevojke, spomen mehra i dva pravedna svjedoka kod bračnog ugovora. Jer ako uslovi ugovora realizuju onda je ugovor valjan makar i nebio potvrđen kod zvaničnih organa.

Ali što se tiče mut’a braka on je haram i neće se osvrtati što pojedini novotari tvrde kako je dozvoljen jer su dokazi njegove dozvoljenosti derogirani. Njega je Allahov Poslanik salallahu te’ala alejhi ve selem zabranio na Oprosnom hadžu. Također to je vid ili oblik braka koji liči bludu po samom propisu i posljedicama.

Toliko a uspjeh je samo kod Allaha.

Odgovorio: Dr. Ahmad Nedžib
Izvor: http://www.saaid.net/

Related Articles

Back to top button