Islamske teme

Šta rade meleki sa dušom nakon smrti? U šta je zamotavaju i gdje idu…

Pripremite se za tri pitanja meleka u kaburu
Bera ibn Azib r.a. prenosi sljedeće: ”Izašli smo s Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, na dženazu jednom ensariji i kad smo došli do mezarja, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je sjeo pored kabura, pa smo i mi sjeli oko njega i pažljivo slušali šta će reći, kao da su nam na glavama bile ptice. Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, držao je u ruci štap s kojim je čeprkao po zemlji, a zatim je podigao glavu i rekao: ”Utječite se Allahu od kaburskog ‘azaba!”

Ponovio je to dva ili tri puta, a zatim je rekao: ”Kada vjernik napušta dunjaluk, njemu siđu meleki s nebesa svijetlih lica poput sunca i sa sobom nose džennetske ćefine i džennetski miris, pa sjednu pored njega na udaljenosti dokle ljudski pogled može doprijeti, a onda dođe Melek smrti, sjedne mu pored glave i kaže: ”O čista i plemenita dušo! Izađi ka Allahovom oprostu i zadovoljstvu!” Njegova duša će izaći onako kao što se kap vode slije niz usnu dok čovjek pije vodu, a onda će je od Meleka smrti preuzeti meleki koji su bili u blizini i stavit će je u džennetske ćefine i namirisati džennetskim mirisom.

Nakon toga će se s njom penjati prema nebesima, i kad god naiđu pored neke skupine meleka, oni će reći: ”Čija je ovo čista duša?” Meleki koji je nose, odgovorit će: ”To je duša tog i tog, nazivajući ga najljepšim imenima kojima su ga zvali na dunjaluku, sve dok ne dođu do prvog neba. Tada joj se otvore kapije prvog neba i meleki je nose sve do sedmog neba. Kada dođu do sedmog neba, Allah kaže: ”Registrujte knjigu njegovih djela u Illijjun, a zatim je vratite na zemlju u njeno tijelo.” Kada se duša ponovo vrati u tjelo dođu dva meleka, sjednu pored njega i pitaju ga: ”Ko ti je Gospodar?” Odgovorit će: ”Allah.” Zatim će ga upitati: ”Koja ti je vjera?” ”Islam”, odgovorit će. Na kraju će ga pitati: ”Šta kažeš o čovjeku koji vam je poslat?” Odgovorit će: ”On je Allahov Poslanik.” ”A kako si to saznao”, upitat će ga meleki? Odgovorit će: ”Čitao sam Allahovu Knjigu i povjerovao da je od Allaha.” Pa će glasnik s nebesa reći: ”Istinu je rekao, Moj rob!

Ogrnite ga džennetskom odjećom i otvorite mu džennetsku kapiju.” On će osjetiti miris dženneta i kabur će mu se proširiti dokle pogled dopire. Zatim će mu doći čovjek lijepog izgleda, lijepe i čiste odjeće i lijepog mirisa i reći će mu: ”Raduj se! Ovo je dan koji ti je obećan.” On će reći. ”A ko si ti? Lice ti je lijepo i dolaziš sa dobrim vijestima.” Odgovorit će: ”Ja sam tvoje dobro djelo.” Nakon toga, čovjek će povikati (od radosti): ”Gospodaru učini da ovog trenutka nastupi Sudnji dan, pa da se sretan vratim svojoj porodici!”

Pripremio: Zikret Smajlović Akos.bA

Related Articles

Back to top button