Islamske teme

Sunnet – Ljepota bračnog ambijenta

Sklapanje braka i formiranje porodice nije obična društvena pojava, niti puka potreba, nego je to u isto vrijeme i vjerska obaveza, koja štiti članove društva i pomaže normalnom uspostavljanju odnosa među ljudima. I pored nebrojenih blagodati koje vjernici uživaju u bračnoj zajednici imamo veliki broj neoženjenih i neudatih osoba, koje bježeći od odgovornosti ili iz drugih razloga, odugovlače sa stupanjem u brak ili to potpuno izbjegavaju. Brak i porodica je nezaobilazna jezgra i klica normalnog, društvenog i časnog poretka svake zajednice. U ovom ambijentu supruga, kao majka, ima glavnu ulogu i najveću nagradu, koja obuhvata njenog muža, njihovu djecu i naredne generacije.

Kao podsticaj njima da se odluče za brak, a isto tako i podrška onima koji su već u braku da znaju cijeniti blagodat u kojoj se nalaze, navest ćemo nekoliko hadisa koji tretiraju ovu tematiku.

Sličica Želim Print

Ebu Seid El-Hudri, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Kada muž pogleda u svoju suprugu i ona pogleda u njega, Allah, dž.š., njih dvoje pogleda i obaspe ih Svojom milošću. Kada muž svoju suprugu ljubazno uzme za ruku, stavivši je na svoj dlan, brišu im se grijesi spadajući sa njihovih prsta.” (El-Džamius-sagir, Sujuti, 1977)

Kada muž pogleda svoju suprugu pogledom punim zahvalnosti Uzvišenom Allahu, što mu je podario jednu od najljepših dunjalučkih blagodati, a to je lijepa i hajirli žena. U drugom hadisu Poslanik, s.a.v.s, kaže: “Dunjaluk je uživanje a od toga uživanja nema ništa bolje od hajirli supruge.” (Nesai i Bejheki)

Prava supruga sa ljepotom i ljubaznošću uzvrati svome mužu taj pogled, a to je odlika dobre i čestite žene, jer Poslanik, s.a.v.s., u drugom hadisu kaže: “Vjernik, nakon iskrene bogobojaznosti, ne može postići ništa bolje od hajirli supruge, koja ga posluša kada joj nešto naredi, ona ga obraduje kada u nju pogleda…” (Bejheki) To dvoje će Premilostivi Allah posebno nagraditi milošću od Njega zbog njihove međusobne ljubavi i poštovanja. I ne samo to nego, prije nego što on ispusti njenu ruku iz svoje ruke biće im oprošteni svi manji grijesi.

Koja ljepota i prefinjenost se nazire u ovim Poslanikovim, s.a.v.s., riječima, u kojima on podstiče bračne drugove na ljepotu međusobne komunikacije, ljubaznost, njegovanje i čuvanje bračnog ambijenta, ne praveći granicu u međusobnom i raznolikom izražavanju ljubavi među njima. Pa čak i jedan obični pogled, koji nas ništa ne košta niti nam predstavlja poteškoću. Pogledajmo kako tim, na prvi pogled beznačajnim gestom, zaslužujemo Allahovu naklonost i milost. To je Allahov blagoslov koji u sebi nosi svako dobro, opskrbu, spas i sreću. Također Allahova milost donosi olakšanje onoga što je teško, ostvarenje onoga što je na prvi pogled neostvarivo i razrješenje svih nedaća i tegoba.

Nakon razmjene ovih pogleda punih poštovanja i međusobne ljubavi Poslanik, s.a.v.s., na vrlo primamljiv i uljudan način upućuje muža na ispoljavanje brige i nježnosti prema svojoj supruzi, kao da je ona mali i sićušni vrapčić u njegovoj ruci, kojeg miluje i grije u svome naručju. Upravo zbog toga je upotrebljen izraz “dlan.”

Od blagodati braka je da čovjek biva nagrađen za obaveze koje ispunjava prema svojoj supruzi, a koje su uobičajene. Na to ukazuju hadis Ebu Mesuda, r.a., u kojem Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Kad god čovjek potroši nešto od svog imetka za izdržavanje žene i time se nada nagradi od Allaha, to će mu biti upisano kao sadaka.” (Buhari)

Naredni hadis to još upečatljivije pojašnjava. Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Dinar koji čovjek potroši na Allahovom putu, dinar koji potroši da bi oslobodio roba, dinar koji udijeli siromahu kao sadaku i dinar koji potroši za izdržavanje svoje supruge, najvrijedniji je ovaj posljednji koji potroši na izdržavanje svoje porodice.” (Muslim)

Evo još jednog hadisa u kojem Poslanik, s.a.v.s., upućuje muža na ljubaznost prema svojoj supruzi, kada je počasti zalogajem hrane koji stavi u njena usta, te za to dobija nagradu.

Sead ibn Ebi Vekkas, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ti nećeš udijeliti nikakvu sadaku kojom želiš postići Allahovo, dž.š., zadovoljstvo, a da za to nećeš biti nagrađen, pa čak i zalogaj hrane koji staviš u usta svoje supruge.” (Buhari)

Pored toga što supružnici u braku na halal način zadovoljavaju svoje tjelesne potrebe, oni time čine dobro djelo za koje bivaju nagrađeni. Na to ukazuje hadis Ebu Zerra, r.a., u kojem Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Kada neko od vas ima bračni odnos sa svojom suprugom ima nagradu kao da je udijelio sadaku. Ashabi začuđeno upitaše: -Kako to, Allahov Poslaniče, zar neko od nas zadovoljava svoju strast i za to biva nagrađen? Poslanik, s.a.v.s., odgovori: -Da, tako je. Pa šta mislite da je on taj čin uradio sa nekim na nedozvoljen način, zar zbog toga ne bi bio griješan? Isto tako će zbog tog čina na halal način biti nagrađen.” (Muslim)

Od blagodati braka su hajirli djeca koja ostaju nakon smrti roditelja i uče dovu za njih. Pored dove, djeca čine i druga dobra djela od kojih njihovi rahmetli roditelji imaju sevab i nagradu i nakon smrti. Prisjetimo se dobro poznatog hadisa koji to potvrđuje:

Ebu Hurejre, r.a., pripovijeda od Allahovog Poslanika, s.a.v.s, da je rekao: “Kada čovjek umre prekidaju se njegova djela osim u tri slučaja: trajna sadaka, znanje koje je ostavio iza sebe da se drugi okoriste njime i dobro odgojeno dijete koje će se moliti za njega.” (Muslim).

Svakako da se ovdje prvenstveno misli da dijete koje je vjernik i koje uči dove za svoje roditelje, pogotovo nakon obavljenog namaza, dijeli sadaku pred njihovu dušu, obavi hadž za njih, ako nisu obavili i čini slična dobra djela, od kojih njegovi roditelji imaju nagradu i poslije njihove smrti.

Također, od stvari koje djeca mogu učiniti za svoje roditelje poslije njihove smrti je ono što se spominje u hadisu od Ebu Usejda, r.a., koji kaže: “Bili smo kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., pa je jedan čovjek upitao: ‘Allahov Poslaniče, da li ja imam kakvu mogućnost da učinim dobro za svoje roditelje poslije njihove smrti?’, pa mu je Poslanik, s.a.v.s., odgovorio: ‘Da, postoje četiri stvari a to su: da učiš dovu (moliš) za njih, tražiš oprost od Allaha za njih, da izvršiš njihovu oporuku, da lijepo postupaš prema njihovim prijateljima i da održavaš rodbinske veze koje se samo preko njih mogu održavati.’” Bejheki u svom rivajetu još dodaje, da je ovaj ashab rekao: “Kako je ovo lijepo i berićetno, Allahov Poslaniče!?”, na šta mu Poslanik, s.a.v.s., reče: “Radi to jer će to, doista, doći do njih, tj. sevab tih djela će im stići.” (Hadis je sahih, a bilježe ga Ebu Davud, Ibn Madže, Buhari u El-Edebul-mufredu 1/109 (35), Ibn Hibban i Hakim).

Hvala Allahu, dž.š., na blagodati dobrog i čestitog bračnog druga, ljepoti halalnog braka i ugodnog porodičnog ambijenta, okruženog sa hajirli djecom i potomcima.
Izvor:preporod.com

Related Articles

Back to top button