Islamske teme

Tajna je u srcu, a ne u razumu

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Znaj da je vjera (ubjeđenje), prihvatanje i slijeđenje istine stvar srca, mnogo više nego stvar razuma. U predislamsko doba (vrijeme džahilijjeta), Omer ibn Hattab je pravio sebi kipa od hurmi, kojeg je obožavao početkom dana, a na kraju dana bi ga, kada bi ogladnio, pojeo. Tokom svog hilafeta, govorio je: ”Gdje mi je bila pamet kad sam pravio svoje božanstvo od hurmi i obožavao ga, a zatim bi ga pojeo.”

Omerov um u džahilijetu i Omerov um u islamu je jedan te isti um, ali Omerovo srce u islamu više nije bilo Omerovo srce iz doba džahilijjeta. Kada je Allah vidio iskrenost u njegovom srcu, uputio ga je na Pravi put i Omer ibn Hattab je postao genije za kojeg su čule sve generacije do naših dana.

Stoga, naoružaj se umom koliko god možeš da bi uspio u životu. Razmišljaj, planiraj, uči, pokušavaj preokrenuti stvari i stanje na bolje, ali ne zaboravi da tajna tvoga uspjeha na dunjaluku i na Ahiretu leži u tvome srcu.

Izvor:saff.ba

Related Articles

Back to top button