Poučne priče

Tajna Sulejmanovog kovčega

Sultan Sulejman el-Kanuni nikada nije donio nijednu odluku da se prije toga nije posavjetovao sa šejhu-l-islamom Ebu Su’ud efendijom. Jednom prilikom, velika kolonija mrava je zaokupila jedno drvo u dvorištu Top-kapi saraja, pa je sultan odlučio pobiti ih, ali se sjetio svog šejhu-l-islama i poslao mu pismo, pitavši ga o tome, pošto ga nije našao u njegovom uredu. Šejhu-l-islam mu je odgovorio: “Na Sudnjem danu, svi ti mravi će doći po svoje pravo.” Tako je sultan odustao od ubijanja tih mrava.

Godinama nakon toga, sultan je krenuo na vojni pohod i u Mađarskoj je preselio na Ahiret, njegovo tijelo je dopremljeno u Istanbul i tada su saznali za jednu sultanovu neobičnu oporuku. Tražio je da njegov sanduk, koji je uvijek bio uz njega bude s njim i ukopan. Niko nije znao šta se nalazi u sanduku, te se počeše oko toga raspravljati. Pretpostavljali su da je sanduk pun dragocjenosti i zlata. Ali, na zaprepaštenje svih, u sanduku su bile samo fetve šejhu-l-islama! Sultan Sulejman je htio pokazati da sve ono što je činio u svome životu bilo je utemeljeno na tim fetvama. Vidjevši to, šejhu-l-islam Ebu Su’ud efendija je zaplakao i u plaču kazao: “Allah ti se smilovao, Sulejmane, sebe si spasio, a koje nebo će meni hlad pružiti i koja zemlja će me zaštititi ako u svojim fetvama budem pogriješio!”

IslamBosna.ba

Related Articles

Back to top button