Zdravlje

TAJNE LIJEKA U MEDU

Uzvišeni Allah d.ž. kaže: » Iz utrobe pčelinjih izlazi napitak boja raznolikih, u njemu lijek za ljude se nalazi! Doista, u tome je znak ljudima koji razmišljaju« (En-Nahl, 69)

Allah-ov d.ž. Poslanik (s) je rekao: »Allah d.ž. nije dao nijednu bolest, a da joj nije odredio lijek« (Buharija).

Med kao lijek za zadržavanje džina bjegunca

Česti su slučajevi kada džin, koji je napao tijelo, nestane pri tretmanu »bolesnika«. Obično se radi o džinu letaču koji ima ogromne sposobnosti. Nakon tretmana, on se ponovno vrača i nastavlja svoje neprijateljske aktivnosti. U ovakvim situacijama, potrebno je uzeti 2 kg pravog pčelinjeg meda i na njega proučiti sljedeče:

El-Fatiha (3x)
El-Beqare (255-257), (284-286)
Al-‘Imran (127)
Junus (21)
Hud (8
El-Isra (56)
El-Kehf (14)
Jusuf (35)
Jusuf (42)
Eš-Šu’ara’ (29)
El-Tevbe (46)
En-Nahl (79)
El-Enfal (30)
El-Enfal (62)
El-Mudžadele (5)
Et-Tevbe (83)
Fatir (2)
Ez-Zuhruf (77)
El-En’ am (123)
El-Džumu’a (8
El-Qamer (30-32)
Et-Tariq (8
Jasin (1-9)
Taha (135)
El-Ahzab (16-17)
Er-Rahman (33-36)
El-Hadždž (65)
Fatir (41)
El-Mulk (19)
Jasin (82-83)
Muhammed (4)

Ovaj med »bolesnik« uzima u periodu od 5-7 dana i to: prije svakog jela po jedna kašika; pred spavanje-jedna kašika; poslije ponoči-jedna kašika (ako »bolestnik« povrati, nakon toga če uzeti drugu kašiku); prije zore na sahat vremena ili sahat i pol-jedna kašika; pred izlazak sunca-jedna kašika; pred zalazak sunca-jedna kašika.

Med kao sredstvo za ubijanje džina napadača u ljudskom tijelu

Med se može koristiti za ubijanje džina napadača koji se nalazi u ljudskom tijelu. Da bi se to postiglo, na pravi pčelinji med treba proučiti sljedeče:

1) Ruqje (univerzalni program)
2) Ako je džin napadač u tijelu, rezultat sihira, onda se uče ajeti za liječenje sihira. Ako je džin napadač u tijelu, rezultat zavisti, onda se uče ajeti za liječenje zavisti. Ako je džin napadač u tijelu, rezultat ljubavi, onda se uče ajeti za sputavanje džina ljubavnika i početak sure En-Nur. Potrebno je klanjati dva rekata dobrovoljnog namaza s nijetom spaljivanja ili ubistva džina.
3) Potom učiti sljedeča sura: Jasin, Es-Saffat, Ed-Duhan, Muhammed, El-Qamer, Er-Rahman, El-Hadid, El-Munafiqun, El-Mulk, El-Qalem, El-Haqqa, El-Džin, El-Burudž (7x), El-Humeze, El-Mesed, El-Ihlas, El-Feleq, En-Nas.
»Bolesnik« če, najmanje sedmicu ili dvije uzimati ovaj med. Veoma malo če uzimati drugu hranu, a što je moguče više ovaj med. Važno je da redovno uzima jednu čašu ili sedam kašika najednom, našte srce.

Med kao sredstvo za skidanje sihira

Na med se prouči ruqje (univerzalni program) i ajeti za liječenje sihira, s nijetom skidanja sihira. »Bolesnik« če svakog dana uzimati med sedam puta: kad se probudi, pred spavanje i poslije svakog ezana, tako što če uzeti jednu kašiku meda sa pola čaše mlake vode. Usto če zamoliti Allah-a d.ž. da ga izlječi od sihira, kao i sve druge muslimane koje je zadesio isti belaj.
Postoji još jedan program koji je, hvala Uzvišenom Allah-u d.ž., pokazao dobre rezultate protiv više vrsta sihira. Naime, potrebno je uzeti jogurt (kiselo mljeko), u njega staviti kašiku soli i proučiti ajete za skidanje sihira. »Bolesnik« če piti po jednu čašu ovoga mlijeka našte srce, a poslije toga če uzeti kašiku meda na koji je naučeno. Potom če bolesnik sjesti i proučiti sve ajete za skidanje sihira.

Med kao sredstvo za liječenje zavisti

Da bi se med koristio kao lijek protiv zavisti, potrebno je na njega proučiti sljedeče:

S nijetom izlječenja od zavisti uči se se ruqje za izlječenje zavisti.
»Bolestnik« če svakog dana uzimati ovaj med sedam puta po jednu kašiku; kad se probudi (našte srce), pred spavanje i poslije svakog ezana. Kada god uzme jednu kašiku, mora proučiti ili poslušati ruqje za izlječenje zavisti, uz iskren nijet i potpunu uvjerenost u izlječenje.

Napomena i savjet

Pošto je zavist, danas, veoma razširena, pa je mnogo onih koje je pogodila ova bolest, savjetujem svima da nabave med, da na njega prouče ruqje za liječenje zavisti i da svaki dan uzimaju po jednu kašiku našte srce i pred spavanje, a s nijetom izlječenja od svake bolesti. Šečeraši mogu uzimati po jednu malu kašiku, iako pravi pčelinji med ne šteti takvim bolesnicima. Naprotiv.

Med kao sredstvo za zaštitu tijela

Da bi se med korstio u ovu svrhu, potrebno je na njega, s nijetom zaštite tijela, proučiti:

1) Fatihu ili ajetu-l-kursi
2) Zikr za zaštitu od šejtana, s nijetom opče zaštite tijela.
3) Ajete za čuvanje i zaštitu.

Lijepo je, što više, učiti: Laa ilaahe illellaah.

Med ima neograničene mogučnosti u liječenju bolesti koje izazivaju džini

Mnogi su izrekli dosta lijepih riječi o medu, a mi čemo, ovdje navesti samo jedan hadis u kojem Muhammed (s) kaže:

«Držite se dva lijeka: meda i Kur’ana«.

Med je izuzetno efikasan lijek za bolesti koje izazivaju džini, dok borave u ljudskom tijelu. Navest čemo samo njekoliko primjera:

Med je lijek za glavobolju. Na med se prouči ruqje (univerzalan program), ajeti za izlječenje i ajeti za čuvanje i zaštitu. Ovaj med se uzima sa mlakom vodom svaki dan, pred spavanje.

Med je lijek za oteženo disanje. Potrebno je izmješati med i vodu, staviti smjesu na blagu vatru i ušmrkivati paru. Na med je neophodno proučiti isto, prethodno učenje.

Med je lijek za tragove sihira u stomaku i crijevima. Med na koji je proučeno prethodno učenje, uzima se mlakom vodom, a poslije toga, uzima se kiselo mljeko sa soli (kako smo to več objasnili). Ovo se uzima svaki dan našte srce.

Med je lijek za nesanicu koju izaziva džin pratilac, a što se obično dešava nakon izlječenja od sihira. Na med se prouči ruqje (univerzalan program), sure Qaf (3x), sure El-Munafiqun (3x), a uzima se prilikom buđenja iz sna, u bilo koje vrijeme i pred spavanje u bilo koje vrijeme. Uzimaju se tri kašike meda na pola čaše mlake vode. Neophodno je redovno učiti zikr pred spavanje i zikr nakon buđenja. Važno je napomenuti da se med uzima sa mlakom vodom, a ne sa hladnom.

Madžid Matar, Liječenje Kur’anom uz upotrebu meda i ljekovitog bilja

Related Articles

Back to top button