Dove

Tri Kur’anske dove koje će vas približiti Allahu u ramazanu

Koliko smo do sada imali ramazana u našim životima? Nevjerovatno je to što svake godine kada stigne, osjećamo istu vrstu revnosti – revnost da se ovaj ramazan razlikuje od svih ostalih, da je poseban.

A zašto je svaki ramazan poseban?

Zbog intenziviranja dva načina sa kojima se vežemo sa Allahom:

1. Povezivanje sa Allahom kroz Kur’an
2. Dove (molitve) Allahu

Ova sljedeća tri dragulja kombiniraju ova dva načina povezivanja sa Allahom koji čine da i ovaj ramazan bude poseban.

1. Dova poslanika Sulejmana a.s.

DOVA

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين
“Gospodaru moj, omogući mi da budem zahvalan na blagodati tvojoj, koju si ukazao meni i roditeljima mojim, i da činim dobra djela na zadovoljstvo tvoje, i uvedi me, milošću Svojom, među dobre robove Svoje!” (27:19)

KONTEKST DOVE

Poslanik Sulejman a.s. je imao nekoliko jedinstvenih sposobnosti. Jedna od njih je da je mogao razumjeti jezik životinja. Jednog dana, Sulejman a.s. je sa svojom vojskom ljudi, džinna i ptica, marširao prema dolini gdje je živjelo mnoštvo mrava. Čuo je da jedan mrav upozorava ostale da stiže Sulejmanova vojska, i to ga je smijalo. Sjetio se da je Allah taj koji mu je dao dar razumijevanja govora životinja. A onda je uputio ovu dovu.

Kako se to odnosi na nas

Ovo su neke od stvari koje možemo naučiti iz ove dove:

• Ova dova čini da se fokusiramo na Allahove blagodati. Ona nas poziva da budemo zahvalni i usavršimo svoje talente kako bismo Allahu bolje služili.

• Ona je sredstvo za povećanje našeg blagoslova, kao što Allah spominje: ’Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati; budete li nezahvalni, kazna Moja doista će stroga biti.” (14: 7)

2. Dova stanovnika pećine

DOVA

ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
“Gospodaru naš, daj nam Svoju milost i pruži nam u ovom našem postupku prisebnost.” (18:10)

KONTEKST DOVE

Grupa mladih, nakon što se odrekla obožavanja idola koje je bilo rašireno u zemlji, je dovedena pred sud rimskog kralja njihovog vremena. Oni su dobili dvije opcije: Ili da povuku svoje proglašenje vjerovanja u jednog Boga, ili da budu kamenovani do smrti. U cilju da se sačuvaju ovakve sudbine, oni su pobjegli, a tokom bijega su učili gore navedenu dovu.

REZULTAT NJIHOVE DOVA

Nakon ove dove, grupa je došla do velike pećine, te su u toj pećini bili sigurni od svakog zla naredne tri stotine godina, a za to su vrijeme spavali. (Vidi: sura al-Kahf, 18: 9-26)

ŠTA SMO NAUČILI IZ OVE DOVE:

• Ona potiče svakoga ko se nađe u situaciji koja je slična sudbini ovih mladića, koji su ostavili put lahkoće i svjesno odlaze u teškoće, sve u ime Allaha, da samo Allaha pitaju za vođenje, da im olakša i da ih drži čvrsto na pravom putu.
• U svim onim vremenima kada ne budete sigurni za nešto, ne znajući kojim putem skrenuti, doslovno ili figurativno, Allah će vas voditi ako mu se iskreno obratite sa dovom.
• Ovo nam pokazuje snagu iskrene dove i podsjeća nas da dovu nikada ne potcenjujemo.

3. Dova hadžija (hodočasnika)

DOVA:

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
“Gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovome i na onome svijetu, i sačuvaj nas patnje u ognju!” (2: 201)

REZULTAT OVE DOVE

Njih čeka nagrada koju su zaslužili! – A Allah brzo sviđa račune. (2: 202)

KAKO SE TO ODNOSI NA NAS

Ovu je dovu najčešće izgovarao Poslanik, prema prenošenju Anasa (r.a.). (Buhari i Muslim)
Njene prednosti i lekcije se odnose na sve nas kroz naše živote, ali i na ahiretu.
Kada pitamo Allaha za dobro u ovom životu, mi u suštini pitamo da živimo kao što je živio naš Poslanik – onaj koji je imao najljepši život na ovom svijetu.

Dobro u ovom svijetu označava dobro koje će nam pomoći da postignemo krajnju sreću na sljedećem svijetu.

Izvor: iiph.com
Autor: Tabassum M
Za Akos.ba preveo: Jasmin Mujakić

Related Articles

Back to top button