Islamske teme

Tuga se odagnava jednom sedždom

Šejh Albani, rekao je: ”Znaj da će te, u pogledu dunjaluka, neovisnim učiniti: Kur’an, skromna kuća, neznatni imetak, čaša vode, komad hljeba i čista odjeća.
 Povučenost i osamljivanje je kraljevstvo razmišljanja i ideja, a pravi lijek nalazi se u ”apoteci” zikra.

Ako osvaneš pokoran svome Gospodaru, bogat u svom srcu, siguran za svoj život, zadovoljan sa nafakom koju ti je Allah dao, ti si ostvario sreću, gospodstvo i moć.

Znaj da je dunjaluk varka i ne vrijedi ni jedan sat brige, pa ga učini sredstvom pokornosti i približavanja Allahu.

Zar ćeš tugovati za prolaznim dunjalukom, zar si zaboravio na džennetske plodove koji će na dohvat ruke biti?! Zar da osjećaš tjeskobu u duši, a tvoj Gospodar je Allah, zar da plačeš, a Allah ti je dovoljan?!

Znaj da se tuga odagnava samo jednom sedždom, sreća dolazi sa dovom, zdravlje, ako potraje, zaboravi se njegova vrijednost, a kada se izgubi onda čovjek shvati šta je izgubio. Stoga, stalno zahvaljuj Allahu na blagodatima.

Znaj da je sjedenje poslije predaje selāma, nakon obavljenih propisanih namaza, najveličanstveniji trenutak spuštanja Allahove milosti, pa ne žuri sa ustajanjem i napuštanjem mjesta gdje si klanjao. Čini istigfar, veličaj Allaha, prouči Ajetul-Kursijju i ne zaboravi da si ti u tom trenutku uzvanik Milostivog Allaha. A Uzvišeni Allah je objavio: ”A kada završiš, molitvi se predaj i samo se Gospodaru svome obraćaj!” (El-Inširah, 8.)

 

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Related Articles

Back to top button