Islamske teme

Učenje Kur’ana u sebi u namazu, bez pomicanja usana

Pitanje: Esselamu alejkum! Da li je namaz ispravan ako klanjač uči ajete u sebi tj. u mislima, bez pomicanja usana?

Odgovor:Esselamu alejkum! Ako bi se Kur’an učio samo u mislima u namazu, namaz ne bi bio ispravan zbog izostanka sastavnog dijela namaza – kiraeta, zato što svijest/misao o određenim kur’anskim ajetima ne znači učenje/izgovaranje kur’anskih ajeta. Postoji bitna razlika između svijesti/misli i izgovaranja riječi, našto ukazuje i hadis u kome se navodi da osoba neće odgovarati za ružne misli koje mu naiđu, za razliku od izgovorenih riječi. Prema tome, misao i izgovorena riječ nisu isto. U namazu se zahtijeva učenje Kur’ana (glasno ili usebi, ovisno o vrsti namaza), a ne samo svijest o određenim kur’anskim ajetima.

Odgovorio: muftija prof. dr. Enes Ljevaković , Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice

Related Articles

Back to top button