Islamske teme

Upozorenje: Ne vjerujte lažnim predajama o vrijednostima učenja Kur’ana!

Dr. Fuad Sedić, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, je u svom djelu „Poslanikove, a.s., fetve“ (El-Kalem, Sarajevo, 2005.), na ovu pojavu upozorio još prije jedanaest godina, naslovivši jedno njeno poglavlje s „Lažni hadisi o vrijednosti nekih sura“. Dr. Sedić ističe da je žalosna pojava da se knjige s takvim i sličnim izrekama nalaze u opticaju, štampaju se, prodaju i serviraju ljudima, a većina njihove sadržine je lažna i nesitinita.

Dr. Sedić kao primjer takve knjige navodi knjižicu: „Kur’an kao lijek“ (Naslov originala: „Huvassi suveri Furkan“, izdavač I.K. Denim). Ono što upada u oči kod ove knjižice jeste što se prodaje bez spomena autora, imena prevodioca, godine niti mjesta izdavanja.

Neke od lažnih predaja koje se navode u toj knjizi samim svojim tekstom ukazuju da nemaju nikakve osnove u islamskom učenju. One ljudima daju pogrešnu sliku o islamu, te omalovažavaju Kur’an uzimajući ga kao sredstvo zaštite od insekata, da Allah sačuva. One su nastale u periodu nazatka muslimana i zapostavljanja nauke i učenja svoje vjere, kada su se među muslimanskim masama raširila sujevjerja i praznovjera raznih vrsta.

Navest ćemo samo neke lažne predaje iz spomenute knjižice radi uzimanja ibreta i pouke, i kao upozorenje da ovim i sličnim predajama se ne smije vjerovati jer se navode bez izvora, ocjene vjerodostojnosti, autora, prevodioca, kao i drugih referenci na osnovu kojih se provjerava tačnost informacije.

– Ko napiše suru El-Isra i stavi u posudu s vodom te napoji malu djecu, ta djeca će biti rječita.
– Ko stavi suru El-Ankebut napisanu u vodu i pije je, neće biti zaboravan, nego će pamtiti.
– Ko suru Es-Sedžde napisanu dobro zatvori u jednu čistu staklenu posudu i stavi na sigurno mjesto, u toj kući se neće pojaviti požar.
– Ko suru El-Ahkaf napisanu stavi u ormar, sanduk i sl. sa stvarima, sve će to s Božijom pomoći biti sačuvano od insekata.
– Ko suru El-Fet prouči 41 put, Allah će mu dati lahkoću i volju za rad.
– Ko suru Kaf prouči svakog petka po tri puta, bit će uvijek otvorenih očiju i vesela lica.
– Ko suru Et-Tegabun uči sedam puta, sačiuvat će stvari koje bude eventualno u zemlju ostavio.
– Onoga ko bude učio suru Tekvir, svako će susretati s poštovanjem.
– Ko uči suru El-Fedžr, dobro će proći kod svojih pretpostavljenih i velikih funkcionera, a oni ga neće koristiti.

Molimo Allaha, dž.š., da sačuva nas i našu vjeru od ovakvih i sličnih neosnovanih izreka i laži. Amin.

Za Akos.ba piše: Nedim Botić

Related Articles

Back to top button