Dove

VELIKA DOVA KOJOM SE OD ALLAHA MOLE VEOMA BITNE STVARI

Gospodaru, podari mi pronicljivost i daruj mi sposobnost rastavljanja istine od neistine, daj mi da razumijem vjeru, poduči me tumačenju Kur’ana, spusti na mene i srce moje smiraj, daruj mi od Sebe milost, bereket i nagradu Tvoju, uistinu je Tvoja nagrada najveća nagrada.

Komentar:

Sposobnost rastavljanja istine od neistine, Furkan, velika je osobina koju Allah ne daje svakome. Samo istinskim robovima Svojim, pravim muminima, bogobojaznima. U suretu Enfal, vidimo da je bogobojaznost, tj. takvaluk, šart ili uslov za postizanje i zadobijanje Furkana.

Razumijevanje vjere i znanje tumačenja Kur’ana i shvatanja njegovog, također je osobina i velika blagodat kojom neće biti svi počašćeni, nego samo odabrani koji nastoje živjeti islam od 0 do 24. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, upućivao je ovakvu dovu Allahu za Ibni Abbasa, radijallahu anhu, moleći od Allaha njemu razumijevanje vjere, Fikh, te sposobnost tumačenja Kur’ana, Te’vil.

Iz knjige: Halal hamajlija na temeljima Kur’ana i sunneta, Sanin Musa

Obrada: svjetlo-dunjaluka.com

Related Articles

Back to top button