DoveIslamske teme

Vremena kad se dova uslišava

Hadisi Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, ukazuju na određena vremena u kojima se dova uslišava. Kao na primjer:

● Zadnja trećina noći. Rekao je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “Naš Slavljeni i Uzvišeni Gospodar svake noći, kada ostane zadnja trećina, silazi na dunjalučko nebo i pita: ‘Ko Me doziva pa da mu se odazovem? Ko od Mene traži pa da mu dam? Ko Mene moli za oprost pa da mu oprostim?'” (Buharija, Muslim i drugi).

● Za vrijeme ezana, kao što na to upućuje hadis: “Dvije dove se ne odbijaju ili rijetko da se odbiju: dova prilikom ezana i u borbi kada se krv prolijeva.” (Ebu Davud, sahih).

● Između ezana i ikameta. Rekao je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “Dova između ezana i ikameta se ne odbija pa zato dovite!” (Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, sahih).

● Nakon farz namaza. Upitan je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “Koja dova je najpreča da bude uslišana? Rekao je: Dova u zadnjem dijelu noći i nakon propisanih namaza.” (Tirmizi, hasen).

● Kada se imam u toku džume-namaza penje na minber, pa dok se ne klanja namaz. Ebu Musa El-Ešari, radijallahu ‘anhu, kaže da je čuo Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kako govori o vremenu uslišenja dove petkom: “To vrijeme je od kada imam sjedne, pa dok se namaz ne završi.” (Muslim).

● Petkom nakon ikindije, pred završetak dana. Rekao je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “Dan džume (petak) ima dvanaest sahata, kada Allahov rob musliman u jednom od njih nešto zatraži, Allah će mu dati. Tražite ga u zadnjem dijelu dana nakon ikindije namaza.” (Ebu Davud i Nesai, sahih).

El-asr.com

Related Articles

Back to top button