Islamske teme

VRIJEDNOST RIJEČI ŠEHADETA

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Koji god čovjek iskreno izgovori ‘la ilahe illallah’, Allah će mu zabraniti ulazak u Vatru.” (Buhari, od Muaza b. Džebela, r.a.)

Da bi čovjek postigao spomenutu nagradu, odnosno da bismo zbog izgovaranja riječi “la ilahe illallah, Muhammedu resulullah” bili spašeni i uvedeni u Džennet, onda treba da znamo koji su to uvjeti validnosti izgovaranja ove riječi, pošto se u mnogi predajama uvjetuje da to izgovaranje bude iskreno. Svakim danom možemo se uvjeriti u to da većina ljudi izgovara ove riječi a da uopće ne znaju ni šta znače ni na što obavezuju onoga ko ih izgovara, a da ne govorimo o tome koliko je njihov život neusklađen sa značenjem ovih riječi.

Vehba b. Munebbiha upitali su: “Zar riječi ‘la ilahe illallah’ nisu ključ Džennet”, pa je odgovorio: “Jesu, ali vi znate da svaki ključ ima svoje zupce. Pa ako doneseš ključ koji ima odgovarajuće zupce, on će i otvoriti (vrata), a u protivnom njime neće se moći otvoriti.” (Buhari)

Ove riječi Vehba b. Munebbiha jasno ukazuju na to da su zupci ključa zapravo uvjeti validnosti izgovaranja ovih riječi i da je neophodno poznavat ih, jer, u protivnom, moglo bi se desiti da formalno izgovaranje ovih riječi, bez razumijevanja, ne koristi onome ko ih izgovori.

Islamski učenjaci navode konsenzus učenjaka o tome da te riječi neće koristiti čovjeku koji ih izgovori bez ubjeđenja i bez razumijevanja njihovog značenja, bez negiranja onoga što iz njih proizlazi.

Preuzeto ( Mr.Elvedin Pezić)

Related Articles

Back to top button