Islamske teme

Vrijednosti i koristi ZIKRA (spominjanja Allaha Uzvišenog)

Zikr je veliki Allahov dar – dar kojim se privlače blagodati, a odagnaju nevolje. On daje snagu srcima, a dušama radost. Allahovi robovi imaju veliku potrebu za njim; musliman niti jednoga trenutka ne smije zapostaviti sjećanje na svoga Gospodara.

Vrijednosti zikra

Kaže Allah, subhanehu ve te’ala:

”O vjernici, često Allaha spominjite i hvalite!” (El-Ahzab, 41)

I kaže Uzvišeni:

”Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i poslušnim muškarcima i poslušnim ženama, i iskrenim muškarcima i iskrenim ženama, i strpljivim muškarcima i strpljivim ženama, i poniznim muškarcima i poniznim ženama, i muškarcima koji dijele zekat i ženama koje dijele zekat, i muškarcima koji poste i ženama koje poste, i muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i ženama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koje često spominju Allaha – Allah je, doista, za sve njih pripremio oprost i veliku nagradu!” (El-Ahzab, 35)

I kaže Uzvišeni:

”Za one koje i stojeći i sjedeći i ležeći Allaha spominju i o stvaranju nebesa i Zemlje razmišljaju.” (Ali ‘Imran, 191)

I kaže Uzvišeni:

”O vjernici, kada se s kakvom četom sukobite, smjeli budite i neprestano Allaha spominjite da biste postigli što želite!” (El-Enfal, 45)

Od Muaza b. Džebela se prenosi kako je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

– ”Hoćete li da vas obavijestim o najboljim djelima koja su najodabranija kod vašeg Gospodara i na najvišem stepenu, koja su vam bolja od udjeljivanja zlata i srebra, i bolja od sukoba sa neprijateljem, u kome bi ih vi ubijali, a i oni vas?”

– ‘Svakako!’ – ashabi odgovoriše.

On, sallallahu alejhi ve selem, reče:

– ‘Zikr – spominjanje Allaha!”’.

U Buharijinom Sahihu stoji kako je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

”Primjer onoga koji čini zikr – ko spominje svoga Gospodara, i onoga koji ga ne spominje, je kao primjer živoga i mrtvoga!”

U vjerodostojnom hadisu stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

– ‘Pretekli su vas ‘muferriduni’!’

– ‘O, Allahov Poslaniče, ko su ‘muferriduni’?’ – upitali su ashabi.

– ‘Oni koji često spominju Allaha i one žene koje često spominju Allaha.’ – odgovori im Poslanik, sallallahu alejhi ve selem.”

Ebu-Derda, radijallahu anhu, kaže: ”Za sve postoji lijek, a lijek ljudskih srca je spominjanje Allaha!”

Nema sumnje da ljudska srca bivaju zaprljana, poput metala koji hrđa, i njihovo čišćenje biva zikrom – spominjanjem Allaha. Srca bivaju zapraljana nemarom i griješenjem, a njihovo čišćenje biva zikrom i istigfarom – traženjem oprosta.

Kaže Allah, subhanehu ve te’ala:

”Budi čvrsto uz one koji se Gospodaru svome mole ujutro i navečer u želji da naklonost Njegovu zasluže, i ne skidaj očiju svojih s njih iz želje za sjajem u životu na ovome svijetu, i ne slušaj onoga čije smo srce nehajnim prema Nama ostavili, koji strast svoju slijedi i čiji su postupci daleko od razboritosti.” (El-Kehf, 28)

Adabi zikra

Kaže Allah, subhanehu ve te’ala:

”I spominji Gospodara svoga ujutro i navečer u sebi, ponizno i sa strahopoštovanjem i ne podižući jako glas, i ne budi bezbrižan!” (El-A’raf, 205)

U ajetu nalazimo osnovne adabe kojima se treba okititi vjernik kada spominje svoga Gospodara:

Prvo: Njegov zikr treba da bude tih, jer takav ibadet je puno bliži ihlasu – iskrenosti.

Drugo: Zikr treba biti s poniznošću i priznavanjem čovjekove manjkavosti kada su u pitanju Allahove naredbe. Ovakav pristup će pomoći u ostvarivanju potpune pokornosti i robovanja Svemogućem Stvoritelju.

Treće: Spominjanje Allaha Uzvišenog treba, s jedne strane, biti prožeto strahopoštovanjem i iz straha od Allahove kazne – zbog propusta načinjenih prema Allahu; s druge strane, treba da bude iz bojazni da čovjekova djela neće biti prihvaćena od strane Allaha Uzvišenog.

Kaže Allah, subhanehu ve te’ala:

”I oni koji od onoga što im se daje udjeljuju, i čija su srca puna straha zato što će se vratiti svome Gospodaru.” (El-Mu’minun, 60)

Četvrto: Treba izbjegavati podizanje glasa, jer to pomaže čovjeku u razmišljanju o Svemogućem Allahu.

Od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, se prenosi da je, kada su neki od ashaba, na jednom od putovanja, podigli svoje glasove u zikru, rekao: ”O ljudi, olakšajte sami sebi, vi ne pozivate onoga koji je gluh niti odsutan! Vi pozivate onoga koji sve čuje i koji je blizu, bliži jednom od vas nego vrat njegove jahalice!”

Peto: Spominjanje Allaha treba biti i jezikom, ne samo srcem.

Šesto: Treba voditi računa da o zikru ujutru i naveče! Ostala razdoblja dana ljudi provode u sticanju opskrbe, i tada nisu u stanju da se, u potpunosti i u miru, posvete zikru – spominjanju Allaha Uzvišenog.

Koristi zikra

Postoji mnoštvo koristi koje zikr u sebi nosi. Spomenut ćemo neke od njih:

Zikr odagnava šejtana i onemogućava ga u njegovu djelovanju.
Njime je zadovoljan naš Gospodar.
Odagnava brige i probleme.
U srce vjernika unosi radost, sreću i zadovoljstvo.
Jača srce i tijelo.
Pomaže u sticanju opskrbe.
Zikr čini roba bliskim Allahu Uzvišenom.
Otvara vrata spoznaje.
Briše grijehe i, u isto vrijeme, predstavlja jedno od najvećih, pohvalnih i dobrih dijela.
Srce onoga koji spominje Allaha Uzvišenog postaje živo.
Ako rob spominje svoga Gospodara u lahkoći, njegov Gospodar će ga se sjetiti kada on bude u teškoj situaciji.
Čovjek, čiji je jezik zauzet spominjanjem Allaha Uzvišenog, nema vremena za ogovaranje i nevaljali govor koji će biti dokazom protiv njega.
Mjesta na kojima se spominje Allah su mjesta kojima prisustvuju meleki, dok su mjesta zabave, razonode i nemara mjesta kojima prisustvuju šejtani.
Zikr je sebeb kojim čovjek, Allahovom voljom, biva sačuvan vatre.
Približava čovjeka Allahu.
Osigurava čovjeka od kajanja na Sudnjem danu.
Zikr je, za onoga koji ga je praktikovao na ovom svijetu, svjetlo u njegovom kaburu, a i svjetlo koje će ići On je jedan od najlakših ibadeta, ali, u isto vrijeme, i najvrijednijih.
ispred njega kada bude na sirat-ćupriji.
U srcu postoji praznina koju ne može popuniti ništa sem zikra – spominjanja Allaha.

Na kraju molimo Uzvišenog Allaha da nas učini od onih koji spominju svoga Gospodara, čineći to iskreno i u skladu sa sunnetom Njegovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

dzemat-sabah

Related Articles

Back to top button