Islamske teme

Za četiri osobe dospijeva nagrada i poslije smrti

Rekao je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

“Za četiri osobe dospijeva nagrada i poslije smrti:

onome koga smrt zateče dok je na Allahovom putu,
onome koji podučava druge (znanostima), dospijeva mu nagrada sve dok se radi po tome čemu je podučio,
onome ko ostavi nešto kao sadaku (vakuf), nagrada mu dospijeva sve dok traje to što je uvakufio (ili ostavio kao sadaku),
i onome ko je ostavio dobro (odgojeno) dijete, te ono uči dovu za njega.”

 

(Hadis je hasen, a bilježe ga Ahmed b. Hanbel u “Musned”-u i Taberani u svojoj knjizi “El-mu’džemul-kebir”)

menhedz.com

Related Articles

Back to top button