Islamske teme

Zamislite kako su se oni osjećali

Piše: Edhem Šerkavi / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Pokušajmo sebi predočiti i zamisliti osjećaje ovih muslimana u sljedećim situacijama:
Kako se osjećala hazreti Hatidža, r.a., kada joj je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Hatidža, melek Džibril mi je rekao: ‘Muhammede, prenesi selam Hatidži od njenog Gospodara, Allaha, dž.š.”’

Kako se osjećala hazreti Fatima, r.a., kad je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Moja kćerka je dio mene; muči me ono što i nju muči i vrijeđa me ono što i nju vrijeđa.”

Kako se osjećao Ebu Bekr, r.a., kada mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., u pećini Sevr, gdje su se krili od nevjerničke potjere, rekao: ”Ebu Bekre, šta misliš o dvojici sa kojima je Allah treći?!” Kako se osjećao hazreti Omer, r.a., kada mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Tako mi Allaha, nikada te šejtan nije sreo, a da nije krenuo (pobjegao) drugim putem.”

Kako se osjećao hazreti Osman kada je čuo da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., na Hudejbiji, kada su mu ashabi davali Prisegu pod drvetom (Bej’atu ridvan), dok je Osman, r.a., boravio u Mekki pregovarajući sa idolopoklonicima, stavio jednu svoju ruku u drugu i rekao: ”Ovo je Osmanova ruka.”

Kako se osjećao hazreti Alija, r.a., kada mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Alija, ti si kod mene na stepenu Haruna, a.s., kod Musaa, a.s., s tim što poslije mene nema više poslanika.”

Kako se osjećao Ubej ibn Ka’b kada mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Allah mi je naredio da ti učim Kur’an.” Ubej je sav ushićen upitao: ”Allahov Poslaniče, zar me je Allah po imenu spomenuo?” ”Da, Allah te je po imenu spomenuo”, odgovorio je Allahov Poslanik, s.a.v.s.

Kako se osjećao Sa’d ibn Ebi Vekkas, r.a., kada mu je, u Bici na Uhudu, Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Gađaj, gađaj Sa’d! Ti si mi umjesto oca i majke!”
Kako se osjećao Bilal ibn Rebbah, r.a., kada mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Bilale, čuo sam zvuk tvojih koraka u Džennetu.”

Kako se osjećao Abdullah ibn Mes’ud kada su mu se ashabi smijali zbog mršavih nogu, pa je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Smijete mu se zbog mršavih nogu? Tako mi Allaha, njegove noge će na vagi Sudnjega dana biti teže od brda Uhud.”

Kako se osjećao Selman el-Farisi kada je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Selman je od nas, Ali bejta.”
Kako se osjećao Muaz ibn Džebel kada mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Muaze, Allaha mi, ja te volim.”

Kako se osjećao Suhejb er-Rumi kada ga je u Medini dočekao Allahov Poslanik, s.a.v.s., nakon što je napustio Mekku i ostavio idolopoklonicima sav imetak da bi ga pustili da učini hidžru, pa mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Uspjela ti je trgovina, o Ebu Jahja!”
Kako se osjećao Ebu Ubejde ibn Džerrah, r.a., kada je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Svaki narod ima svoga povjerenika, a povjerenik ovoga ummeta je Ebu Ubejde.”

Kako su se osjećali: Sumejja, Jasir i Ammar, r.a., kada im je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Strpite se, o porodico Jasirova, vaše prebivalište je Džennet!”
Kako se osjećao Ukaša, r.a., kada je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Skupina od sedamdeset hiljada ljudi iz moga ummeta ući će u Džennet bez polaganja računa.” Ukaša je tada rekao: ”Allahov Poslaniče, moli Allaha da ja budem jedan od njih”, a Allahov Poslanik, s.a.v.s., mu je odgovorio: ”Ti ćeš biti jedan od njih.”

Kako su se osjećale ensarije kada ih je rastužilo to što je Allahov Poslanik, s.a.v.s., ratni plijen podijelio muslimanima Mekke, pa kada je čuo da im je to teško palo, Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao im je: ”O ensarije, zar niste zadovoljni da se ljudi vrate svojim kućama sa ovcama i devama, a da se vi vratite u Medinu sa Allahovim Poslanikom?!”
I na kraju, kako se osjećamo mi nakon riječi Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: ”Jedva čekam da se vidim sa svojom braćom, onima koji su vjerovali u moje poslanstvo i koji su me slijedili a nisu me vidjeli.”

Saff

Related Articles

Back to top button