Islamske teme

Zar može neko bolje ohrabriti i nadu uliti od našeg Poslanika, a.s.?

Ohrabrujuće djeluje predaja Ebu Se’ida i Ebu Hurejre, r.a, u kojoj Allahov Poslanik, s.a.v.s, obećava:
«Muslimana ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, tuga ili žalost, niti kakva nezgoda, pa čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga ne budu oprošteni (neki) grijesi!».
(Buharija i Muslim)
Zar nakon ovakvih riječi,
treba drugo da nas liječi?!
Zar nakon ovih divnih riječi ima ikakve doze,
neke apatije, pesimizma, psihoze i neuroze!?

Dr. Šefik Kurdić

Related Articles

Back to top button