Islamske temeVjera i životZanimljivosti

Zašto te Allah nije do sada kaznio?

Znate da kada kažete djetetu da nešto ne uradi, i ono to ipak uradi …  Kada si mali .. Sjećam se, kada sam bio mali, Nemoj to raditi, i ja to uradim i dobijem šamar.  I opet zavisi, u kakvom je raspoloženju tvoj otac, u kakvom je raspoloženju tvoja majka..  Poenta koju želim istaknuti jeste da onog trenutka kada uradiš nešto loše, budeš odmah kažnjen. U školi, kada se loše ponašaš, možeš dobiti ukor ili biti odmah kažnjen. Kakva god da je kazna.

Znate šta me plaši? Pogledajte koliko smo puta bili nepokorni Allahu, subhanehu we te’ala, i opet nismo bili kažjneni.  Nepokoran si Allahu jednom, dva puta, tri, četiri puta, pet puta, možeš doživjeti šezdeset, sedamdeset godina, svaki dan tvog života, nepokoran si Allahu i nisi dobio čak ni šamar?  Ko se može nosiiti s tim? Tvoji vlastiti majka i otac, prvi put, drugi put, treći put, uvjeravam te, do četvrtog i petog puta ćeš sigurno dobiti kaznu, kakva god da je kazna u pitanju. Ali može biti da živiš zadnjih trideset, četrdeset godina, svaki pojedini dan svog života si nepokoran Allahu, ne jednom, ne dvaput..  Ako ne klanjaš, to je pet puta dnevno da si nepokoran Allahu.  I opet nisi dobio ni šamar, opet nisi vidio tu kaznu.

Imam odgovor. Ne brini, u Kur’anu je. „Da Allah kažnjava ljude prema onome što zasluže, ništa živo na površini Zemljinoj ne bi ostavio; ali, on ih ostavlja do roka određenog.“ (Fatir: 45)

Želim da se zamisliš nad Allahovim prelijepim riječima. Allah,’azze we dželle, kaže u suri Fatir: Ako bi Allah, ako bi Allah želio da kazni Svoje robove zbog svakog grijeha koji počine, niko ne bi ostao na površini Zemlje.

Ako bi Allah želio da nas kazni, to je to, niko ne bi ostao, jer su svi griješnici, ali šta Allah kaže?  Ali, On ih ostavlja do roka određenog. Allah ih ostavlja, Allah ih ostavlja, do dana kada je Allah, subhanehu we te’ala, odredio da će presuditii.  Ali zapitaj se: O Gospodaru, bio sam ti nepokoran godinama i nisi me kaznio.

Znaš li koji će odgovor biti? O Robe moj, dajem ti priliku da se pokaješ. Dajem ti šansu da se pokaješ. Zato se pokaj, zašto to i dalje odlažeš? Pokaj se, zašto to i dalje odugovlačiš? Bio si mi nepokoran godinama. I svaki dan te godine mi budeš nepokoran možda deset puta, pa opet te nisam kaznio, zar se nisi osvijestio, prubudi se, ja te ne želim kazniti. Ja želim da ti uđeš u Džennet, pokaj Mi se. Pogledaj u prilike koje ti Allah daje. Jesi li razmislio o tome?

O Allahu, ja sam ti nepokoran svaki dan, mnogo godina i opet me nisi kazno, zašto?  Zato što Allah kaže: Ja sam El – Gafur, Er – Rahman, Najmilostiviji, Najsamilosniji.

Znaj i priznaj da je Allah Najmilostvijii i da najviše oprašta. Postavi sebi to pitanje. Zapitaj se zašto te Allah nije kaznio za sve grijehe koje si činio i činiš. Za to što Ga zaboravljaš i zapostavljaš. Zašto? Jer te Allah ne želi kazniti. Allah te ne želi kaznitii. Allah želi da Mu se pokaješ i zato ti daje tu priliku.

Related Articles

Back to top button