Sihr

ZNAKOVI PO KOJIMA SE RASPOZNAJE CRNI MAG – SIHIRBAZ

Poznavanje znakova, osobina i sifata crnih magova, sihirbaza i vračara je veoma bitna stvar u životu, jer se samo na taj način možemo sačuvati šerra i zla kojeg nam mogu nanijeti ljudi koji se bave sihrom i crnom magijom. Allah dž.š., kaže: “Tako mi tebi potanko ajete izlažemo, kako bi se put griješnika dobro razotkrio!” (el-En’am, 55.)

Neće se pojaviti sihirbaz u nekom mjestu a da Allah dž.š., ne dadne nekog od muslimana da otkrije tu osobu i da mu bruku iznese na vidjelo, ukazujući na zla i zablude kojima taj čovjek poziva. Upoznavajući se sa detaljima i opisima vezanim za sihirbaze i magove – musliman je još više u stanju i poziciji sačuvati se od njihovog šejtanskog djelovanja!

Crna magija ili sihr je jedan od teških i pogubnih grijeha koji se u islamu sankcionira samo smrtnom kaznom tj. udarcom oštre sablje po vratu sihirbaza! Sihr može biti postavljen na razne načine, putem jela ili pića, prskanja krvlju ili mokraćom ili vodom, posipanja prašinom, putem dimljenja ili nakađivanja…

Kod koga se nađu neki od slijedećih znakova, znaj da je ta osoba crni mag – sihirbaz, kojeg se, bez ikakve sumnje niti dvojbe, moraš kloniti. To su sljedeći znakovi:

1. Svaka osoba koja od svog pacijenta traži da učini nešto što nije u skladu sa Kur’anom i Sunnetom poput klanja određene životinje bez spomena Allahovog imena nad njom, ili zahtjevanje da se određeni papiri sa određenim nejasnim i nerazgovjetnim zapisima spale i da se pacijent, zatim, nakadi na taj dim, ili zahtijevanje od pacijenta da se ne kupa ili da ne uzima abdest određeno vrijeme, ili zahtijevanje od pacijenta da se odbije od ljudi jedno vrijeme, i da živi sam!?

2. Svaka osoba koja daje pacijentu papir ili platno ispisano nekim znakovima, brojevima, slikama, kvadratima, isprekidanim slovima – pa makar na sebi imalo i kur’anskih ajeta – koje se stavlja radi obmanjivanja pacijenta, a radi kačenja o vrat ili stavljanja u džep ili torbu ili auto ili kuću, ili mu pak daje neku nepoznatu stvar sa zahtjevom da je zakopa na neku tajno mjesto, plašeći ga time da tu stvar ne smije otvoriti ili razmotati – u suprotnom će ga svašta snaći! Sve su ovo zabranjene stvari koje spadaju u domen poigravanja s razumima ljudi, a neke su štetne i škodljive, tako da će se sve to uništiti bacajući ga u vatru.

3. Svaka osoba koja traži od pacijenta njegovo ime i ime majke ili ime njegove žene kako bi povezivao između tih slova i na osnovu njih gatao, a i zbog toga što sihirbazi ne vjeruju u šeri’atski čisti brak već svakog čovjeka vežu za njegovu majku.

4. Svaka osoba koja s početka liječenja pacijenta počne učiti Kur’an a poslije toga zavšri liječenje mumlajući neke nerazgovjetne riječi.

5. Raspituje se o bračnim podacima roditelja bolesnog.

6. Uzima privatne bolesnikove stvari, kao što su (odjeća, veš, maramice, kapa itd.), kako bi preko njih pravio svoje sihrove.

7. Ponekad zahtijeva da mu se dovede životinja određenih osobina kako bi je zaklao, bez spominjanja Allahovog imena. Ponekad njenom krvlju namaže bolesna mjesta kod pacijenta ili baci žrtvu na pusto mjesto, i često puta traži da je životinja crne boje.

8. Pisanje talismana (vradžbina, hamajlija, zapisa).

9. Uči čarolije i izgovara nerazumljive talismane.

10. Daje bolesniku hamajlije ili zapise koji se sastoje od trouglova, kvadrata ili četverouglova na kojima su ispisana neka slova i brojevi ili možda i određeni kur’anski ajeti samo unazad ispisani, a ponekada pacijentu daje i ispisana kuhana jaja za jelo.

11. Naređuje bolesniku da se izdvoji od ljudi jedan određen period, boraveći u sobi u koju ne ulazi sunčeva svjetlost.

12. Ponekad traži od bolesnika da se ne pere vodom jedan određen period.

13. Daje bolesniku stvari koje će zakopati u zemlju.

14. Daje bolesniku neke papire koje će spaliti i nakaditi se njima.

15. Priča nerazumljivim govorom.

16. Ponekad sihirbaz obavještava bolesnika o njegovom imenu, imenu mjesta iz kojeg je i o problemu zbog kojeg je došao, prije nego mu pacijent i saopšti to.

17. Osoba koja Kur’an mješa s nečistoćama i nedžasetom je crni mag – sihirbaz!

18. Sihirbaz se nekada služi nečistoćama i nedžasetom u liječenju svojih pacijenata tako što ih maže ili masira svinjskim mastima, izmetom od čovjeka ili životinja.

19. Sihirbazi su ponekada u stanju opčarati oči prisutnih i predstaviti im se kao da hodaju po vodi ili da lete po vazduhu.

20. Osoba sihirbaz je ona koja se redovno ismijava sa vjerom i vjerskim propisima, i potcjenjuje i zeza ljude oko sebe!

21. Sihirbazi su često puta nečiste i džunub osobe koje se druže sa psima ili se pak vole osamljivat ili nečista mjesta posjećivat.

22. Sihirbaz je osoba kafir – nevjernik u Allaha dž.š., i što mu je nevjerstvo složenije i jače utoliko su mu šejtani pokorniji, pa zbog toga sihirbazi često puta nipodaštavaju Kur’an, mješajući ga sa krvlju i nedžasetom!

Ovo su samo neki od znakova koji nam mogu pomoći u raspoznavanju sihirbaza od pravog i ispravnog liječnika Allahovom knjigom.

Par izreka Poslanika s.a.w.s., vezanih za sihr i crnu magiju:
Safijja bint Ebu Ubejd r.a., prenosi: “Ko ode gataru, zatraži mu uslugu i povjeruje mu u to – neće mu se ukabuliti namaz četrdeset dana!” (Sahihu el-Tergib vel-Terhib, br.3046.)

Abdullah b. Mes’ud r.a., prenosi: “Ko ode gataru ili sihirbazu ili vračaru – pa mu zatraži uslugu i povjeruje mu u ono što zbori – taj je uznevjerovao u ono što je objavljeno Muhammedu s.a.w.s.!” (Sahihu el-Tergib vel-Terhib, br.3048.)

Ebu Musa el-Eš’ari r.a., prenosi: “U džennet neće ući osoba koja je notorni alkoholičar, niti osoba koje vjeruje u magiju niti osoba koja kida rodbinske veze!” (Sahihu el-Tergib vel-Terhib, br.3050.)

Ibnu Abbas r.a., prenosi: “Ko se poduči astrologiji podučio se jednom dijelu sihra/magije, kolko god uveća – uvećaće mu se.” (Sahihu el-Tergib vel-Terhib, br.3051.)

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof. fikha
Imam “Sultanija” džamije, Plav, CG

minber.ba

Related Articles

Back to top button