Islamske teme

ZNAM DA JE HARAM ALI ALLAH JE MILOSTIV

Svi koji su još uvijek živi, to je zato što Allah želi da učine tevbu. To je Allahova milost prema njima. Zato nemoj nikada pomisliti: “Prekasno je za mene. Ja sam uradio toliko lošeg, Allah meni neće oprostiti.” Ti nisi veći od Allahove milosti i nisi veći od Njegovog oprosta.

Ali u isto vrijeme, nemoj nikada pomisliti, i ja također nikada ne smijem pomisliti, da ću uraditi samo nekoliko loših stvari i da to nije ništa naročito.

Ne znam koji problem ti imaš, mi svi imamo neki problem, ali ti ga ne puštaš, uhvatio si se za taj grijeh i kažeš: “To je samo jedan problem, sve ostalo je dobro.” Ti si ga prihvatio i tada Allah kaže da si upao u zamku tog grijeha. I to su ljudi vatre, to su ljudi džehennema, oni ne napuštaju svoj grijeh..

 

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button