Islamske teme

9 SAVJETA DO OGROMNOG HAJRA / DOBRA!

1. Za svaki korak nagrada godine dana posta i stajanja u namazu

Kaže Vjerovjesnik, sallallahu alejhi we sellem: “Ko se okupa na dan džume, zatim porani na džumu i ode pješice, ne jašuci, i približi se imamu i posluša hutbu a ne progovori, imat ce za svaki korak koji napravi godinu dana nagrade posta i kijama (stajanja u namazu).”(prenose Ebu Davud i Tirmizi)

2. Zaštita od šejtana, nagrada oslobadanja deset robova i upisivanje sto dobrih i brisanje sto loših djela

Rekao je Muhammed sallallahu alejhi we sellem: “Ko kaže: ‘La ilahe illallah, vahdehu la šerike lehu, lehul mulku ve lehul hamdu, ve huve `ala kulli šejjin kadir` u danu stotinu puta, to mu je isto kao da je oslobodio deset robova, i bit ce mu upisano stotinu dobrih djela, i izbrisano stotinu loših djela, i imat ce zaštitu od šejtana toga dana sve dok ne omrkne.” (Muttefekun alejhi)

3. Kao da postiš godinu dana

Rekao je Muhammed sallallahu alejhi we sellem: “Post tri dana u svakom mjesecu je kao post citave godine.”(Prenosi Muslim)

4. Opraštaju ti se grijesi

Rekao je Muhammed sallallahu alejhi we sellem: “Ko kaže Subhanallahi we bihamdihi u jednom danu stotinu puta, umanjice se (obrisat) od njegovih grijeha, makar ih bilo poput morske pjene.” (Muttefekun alejhi)

5. Nagrada oslobadanja roba od potomaka Ismaila alejhi selam

Od Ebu Ejjuba, Allah bio zadovoljan njime, se prenosi da je Vjerovjesnik sallallahu alejhi we sellem rekao:

“Ko kaže: ‘La ilahe illallah, vahdehu la šerike lehu, lehul mulku ve lehul hamdu, ve huve `ala kulli šejjin kadir` deset puta, biva kao onaj koji je oslobodio deset robova od potomaka Ismaila alejhi selam.”

Prijevod: Nema drugog boga osim Allaha, Jedinog, koji nema sudruga. Njemu pripada sva vlast i hvala i On je svemocan. (Muttefekun alejhi)

6. Klanjanje dva rekata nakon abdesta, ulazak u Džennet

Rekao je Muhammed sallallahu alejhi we sellem Bilalu: “O Bilale, pricaj mi o najboljem djelu kojeg si uradio u islamu, zaista sam cuo zveket tvojih papuca u Džennetu. Rece: Nisam ucinio bolje djelo kod mene, osim da se nikad nisam abdestio po noci ili danu, a da nisam klanjao sa tim abdestom ono što mi je propisano da klanjam.” (Muteffekun alejhi)

7. Dobra djela poput brda

Rekao je Muhammed sallallahu alejhi we sellem: “Ko otprati dženazu muslimana u imanu i nadajuci se nagradi, i bude sa njim dok mu se ne klanja i ode nakon ukopa, vratice se sa nagradom dva kirata, svaki kirat poput Uhuda, a ko klanja zatim se vrati prije ukopa, on ce se vratit sa nagradom jednog kirata.” (Prenosi Buhari i Muslim)

8. Upisivanje hiljadu dobrih a brisanje hiljadu loših djela

Rekao je Muhammed sallallahu alejhi we sellem: “Da li neko od vas može svakog dana da zaradi hiljadu dobrih djela? Pa ga je neko upitao kako ce zaraditi hiljadu dobrih djela? Rece: Da kaže stotinu tesbiha ????? ???? – Subhanallah (Slava Allahu), pa da mu se upiše hiljadu dobrih djela, ili da mu se izbriše – umanji hiljadu loših djela.” (Prenosi Muslim)

9. Nagrada onoga koji klanja cijelu noc, dok spava

Rekao je Muhammed sallallahu alejhi we sellem: “Ko klanja jaciju u džematu, kao da je klanjao polovinu noci, a ko klanja sabah u džematu, kao da je klanjao cijelu noc.” (Prenosi Muslim)

dzemat-sabah

Related Articles

Back to top button