Islamske teme

Opasne greške u izgovoru kod Bošnjaka

Najcešca fraza na ustima jednog vjernika, svakako jeste ALLAHU EKBER-Allah je najveci. Ovo se najcešce i stalno izgovara u namazu i ove rijeci su sunnet Allahovog Poslanika, Muhammeda, alejhis salatu veselam, kod penjanja uzbrdo i kod radosti.

Medutim, dosta ljudi, usljed neznanja, ovu frazu nepravilno izgovara praveci katastrofalnu grešku. Tako, umjesto EKBER, izgovaraju EGBER, neuzubillah. Ovo je spomenuo Resulullah, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, u vjerodostojnom hadisu kada govori o covjeku koji je krenuo na put-“.rašcupao se, uprašnjavio se (AGBERE).” Iz ovoga vidimo da kazati ALLAHU EGBER znaci Allah je prašina, neuzubillah.

Vjernik, takožer, cesto izgovara rijeci pokajanja i traženja oprosta; ESTAGFIRULLAH-OPROSTI MI ALLAHU. Ovo je sunnet tri puta izgovoriti nakon predaje selama kod farz namaza, izmedu ostalog. Allah je El-Gafur, Onaj Koji prašta.
Medutim, i ovdje se kod mnogih, svjesno ili nesvjesno, uvukla velika greška, pa umjesto ESTAGFIRULLAH govore ESTAKFIRULLAH. Da Allah sacuva, jer ovo ESTAKFIRULLAH znaci-Ucini me nevjernikom (Kafirom). Tako umjesto traženja oprosta, covjek traži nevjerstvo.

U prvom slucaju, K je zamijenjeno sa G, a u drugom slovo G je zamijenjeno slovom K.

Ima onih koji govore:”Odoh na TEHVID”, ili “Hajmo na TEHVID!”

Oni kao da su rekli:”Hajmo na POŽIDOVLJENJE”, jer TEHVID dolazi od ar. glagola HEVEDE-POŽIDOVITI SE.

Ono što je ispravno i što se željelo ovim jeste TEVHID, ALLAHOVA JEDNOCA, ŠTO JE I OSNOVNA PORUKA ISLAMA. Znaci, TEVHID je ispravno, a TEHVID neispravno.

Neki kažu: “Imam u kuci LEHVU”, a LEHVA je, ako niste znali, STRAST, POŽUDA.

On, u stvari, želi reci da ima LEVHU, a LEVHA je TABLA, PLOCA.

Levhama se kod nazivaju slike sa harfovima, surama ili dovama.

Levha se, izmedu ostalog, u Kur anu spominje i u suri BURUDŽ, u posljednjem ajetu:”. na Ploci pomno cuvanoj (fi LEVHI-l-mahfuz).”

Još jednom valja istaci vrijednost ucenja Kur ana u originalu, a ne puzem transkripcije. Vjerujem da je ovo mali doprinos na tom putu, jer nauciti SUFARU, kuR`ansko, arapsko pismo kojim se Allah Uzvišeni obracao Svome Poslaniku, alejhis selam, jeste veliki hajr.

To tim prije što transkripcija ne poznaje najmanje devet tzv. krupnih ili tvrdih harfova svojstvenih arapskom jeziku. Medu njima su i harfovi KAF (tvrdo K), te HI (H koje dolazi iz grla). Ko ne poznaje izgovor ova dva harfa pravice katastrofalnu grešku prilikom izgovora jednog od najfrekventnijih glagola u Allahovoj Knjizi, HALEKA (izgovara se sa HI i KAF,a L ostaje kao i kod nas). Taj glagol je u prijevodu-STVORITI.

Veoma cesta kur’ anska fraza jeste

HALEKA SEMAVATI VEL-ERDA – STVORIO JE NEBESA I ZEMLJU.
Onaj ko ne poznaje ove harfove u originalu, izgovarace to shodno svome jeziku, pa ce dobiti; OBRIJAO JE NEBESA I ZEMLJU ili UNIŠTIO JE NEBESA I ZEMLJU, Allahu se utjecemo od ovoga.

Na kraju, Allaha molim da oprosti onima koji griješe pri izgovoru i vjerujem da ce Gospodar oprostiti, ali na ucevnima je da ukazuju na ovakve greške i propusta, pa otuda i ovaj tekst.

Molimo Allaha da On bude zadovoljan. Amiin, ja Rabbe-l-alemin.

dzemat-sabah

Piše: Sanin Musa

Related Articles

Back to top button