Pitanja i odgovori

Abdest i doticanje spolnog organa

Pitanje:

Selam alejkum.

Da li se gubi abdest ako se tokom kupanja dotakne spolni organ. To mi se dešava pri samom završetku kupanja, zbog sapiranja tijela, pa i tih dijelova, na kojima je prethodno bila nanesena sapunica. Da li je uopće dozvoljeno dotaći, slučajno ili namjerno spolni organ dok nam je cijelo tijelo mokro neposredno poslije kupanja?

Odgovor:

Esselamu alejkum!
Doticanje spolnog organa, bez namjere izazivanja strasti, ne kvari ni gusul ni abdest u našem mezhebu.

Islamskazajednica.ba

Related Articles

Back to top button