Islamske teme

Omladino, čuvaj se nargile!

Posmatrajući naše društvo primjećujemo da se posljednjih godina na našem podneblju pojavio još jedan novi, veoma loš trend kod omladine a to je konzumiranje nargile.

Veoma često vidimo kako naši omladinci na svojim profilima postavljaju slike na kojima se vide oni i njihovo društvo u nekom od nargila barova, kako se ‘opuštaju’ i ‘uživaju’ uz nargilu, što jasno ukazuje da oni u tome ne vide ništa loše. Žalosno je što ta naša omladina veoma lahko prihvata nepoznate trendove, bez ikakvog filtriranja i razmišljanja, a vjerujem da je to sve nastalo kao plod njihove udaljenosti od vjere i nesvjesnosti razloga zašto insan postoji na dunjaluku.

Tačno je da konzumiranje nargile veoma šteti ljudskom organizmu kao i duhan ili čak više od toga. Veoma lahko čovjek putem interneta može da sazna šta su stručne osobe kazale o konzumiranju nargile, ali je nažalost malo onih koji internet koriste u te svrhe. Islam u svojoj univerzalnosti i savršenstvu zabranio je insanu da konzumira ono što jasno šteti njegovom tijelu i zdravlju. Samim tim nalazimo da se već odavno islamska ulema oglasila u pogledu konzumiranja nargile i da je kazala da je to strogo zabranjeno.

Stoga, dragi moji omladinci, čuvajte se bilo kojeg poroka, a naročito konzumiranja duhana i nargile. Čuvajte vaše zdravlje. Sigurno je da konzumiranje duhana i nargile ne nosi u sebi ama baš nikakvu stvarnu korist, osim onog ‘ćejfa’ i ‘meraka’ koji je nastao kao plod šejtanskog nagovaranja na haram, ili pak toga da insan bude u trendu i da čini ono što čine i drugi, bez razmišljanja o posljedicama. Ako na to dodamo činjenicu o štetnosti konzumiranja istih, onda nam biva jasno zašto su eminentni učenjaci današnjeg doba zauzeli jednoglasan stav da je konzumiranje istih zabranjeno.

Ne dozvolite sebi da vas radoznalost ili stid od jarana sa kojima se družite uvuče u konzumiranje duhana i nargile.

Budite zahvalni Allahu na blagodatima i odlučno kažite STOP svemu što šteti vašem zdravlju a što na prvom mjestu obuhvata DUHAN I NARGILU.

Velikom alimu današnjice, šejhu Ibn Bazu postavljeno je sljedeće pitanje:

Možete li nam pojasniti propis konzumiranja nargile/šiše, i da li je njen propis identičan propisu duhana, i da li se nargila/šiša i duhan smatraju zabranjenim opojnim sredstvima?

Šejh je odgovorio riječima: ‘Konzumiranje nargile/šiše i duhana sa svim njihovim vrstama svrstavaju se u red strogo zabranjenih postupaka/harama, zbog mnoštva šteta koje konzumiranje istih nosi u sebi. Kompetentne osobe iz područja medicine veoma jasno su spomenule mnoge štete koje proizilaze iz konzumiranja nargile i duhana, a Uzvišeni Allah zabranio je muslimanima konzumiranje onoga što im šteti.

Stroga obaveza/vadžib onim osobama koje su se odale konzumiranju istih je da to odmah ostave i da upozore na njihovu opasnost. Sve to zbog riječi Uzvišenog Allaha u suri El-Maide, u kojima se obraća svome Poslaniku riječima: „Pitaju te što im se dozvoljava. Reci: “Dozvoljavaju vam se lijepa jela.” (El-Maide, 4) i zbog riječi Uzvišenog Allaha u kojima opisuje svoga miljenika riječima: „Koji će im lijepa jela dozvoliti, a ružna im zabraniti.“ (El-E’araf, 157)

Rezime: Sve vrste duhana i nargile/šiše potpadaju pod pojam onoga što šteti insanu, pa je njihovo konzumiranje strogo zabranjeno na osnovu prethodno citiranih ajeta i drugih tekstova sa istim značenjem.

Molimo Allaha da uputi muslimane na ono u čemu je njima dobro i uspjeh, i da ih sačuva od onoga što će im štetiti na dunjaluku i na ahiretu, a On je najbolji od koga se može nešto tražiti.“

(Fetava islamijje, 3/443 str.; Medžmu’a fetava Ibn Baz, 23/52 str.)

Elvedin Pezić

Minber.ba

Related Articles

Back to top button