Pitanja i odgovori

Ako čovjek uđe u džamiju za vrijeme učenja ezana…

Pitanje: Ako čovjek uđe u džamiju za vrijeme učenja ezana, je li bolje da klanja tehijetul-mesdžid ili je pak bolje da ponavlja za mujezinom?

Odgovor: Bolje je da ponavlja za mujezinom i prouči dovu koja je predviđena za tu priliku, a zatim treba obaviti tehijetul-mesdžid. No, neki su učenjaci izuzeli situaciju kad čovjek uđe u džamiju petkom za vrijeme drugog ezana: tad neće ponavljati za mujezinom, nego će odmah klanjati tehijetul-mesdžid. To su obrazložili rekavši da je slušanje hutbe vadžib, za razliku od ponavljanja za mujezinom, a preče je i objektivnije dati prednost izvršenju vadžiba nad izvršenjem onog što nije vadžib.

Šejh Muhammed b. Usejmin

minber.ba

Related Articles

Back to top button