Islamske teme

Ako želiš da meleci čine dovu za tebe, čini ove stvari!

Veoma često, nismo ni svjesni kolika naša određena djela, nose sa sobom dobra i koliko mogu biti nagrađena kod Uzvišenog Allaha. Da bi određena djela kod Allaha, bila predstavljena i dostavljena u što svjetlijem obliku, veoma često, za takvo nešto, pobrinu se plemeniti meleki.

Ta duhovna dobra bića, svojom dobrotom i zbog čovjekovog truda, da ustraje u činjenju dobrih djela, svojim dovama, koje imaju posebno mjesto kod Allaha, mole Uzvišenog, da vjerniku, počiniocu dobrog djela, poveća stepene, oprosti grijehe i sačuva ga zla.

Možemo slobodno kazati, da su dove meleka, najljepše dove, pa blago onome za koga meleki dove i traže. Ovom prilikom, navest ćemo nekoliko situacija, odnosno stanja, u kojima meleki dove za vjernika, koji čini određeno dobro djelo.

– Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Kada Allah zavoli nekog Svoga roba, pozove meleka Džibrila, a.s., i kaže mu: ‘Ja volim tog i tog Svoga roba, pa ga i ti zavoli!’, i Džibril ga zavoli. Potom Džibril pozove stanovnike nebesa (meleke) i kaže im: ‘Allah voli tog i tog Svoga roba, pa ga i vi volite!’, i oni ga zavole. Zatim se ta ljubav spusti i na Zemlju i takav čovjek bude prihvaćen kod ljudi.” (Buharija i Muslim).

Zar može biti iko sretniji od onog roba, kojeg Allah Uzvišeni zavoli, zatim kaže meleku Džibrilu, da ga i on zavoli a onda melek Džibril pozove sve meleke koji borave na nebesima, da i oni učine isto, to jest, da ga zavole. Zamislite tu ljubav, zamislite mjesto kod Allaha koje ima takav rob. Voli ga Plemeniti Gospodar, melek Džibril i svi meleki na nabesima, subhanAllah.

– Rekao je Poslanik, s.a.v.s: “Kada neko od vas upotpuni svoj abdest i ode u džamiju isključivo radi namaza, neće učiniti nijedan korak a da mu Allah neće povećati stepen u Džennetu i obrisati jedan grijeh. A kada uđe u džamiju ima nagradu onoga ko je u namazu sve dok ga namaz sprečava da izađe, a meleki na njega donose salavat (mole za oprost) sve dok je na mjestu na kojem je klanjao: ‘Gospodaru naš, oprosti mu, Gospodaru naš, smiluj mu se’, sve dok ih ne uznemiri nečim ili ne izgubi abdest.“‘ (Buharija)

Dakle, sve dok budeš boravio (sjedio) na mjestu u džamiji, na kojem si klanjao, a pritom još i Allaha spominjao, meleki za tebe Uzvišenom Allahu upućuju dove riječima:“ ‘Gospodaru naš, oprosti mu, Gospodaru naš, smiluj mu se!“ Zato, što budeš ostao duže na svom mjestu u džamiji, meleki će za tebe duže da upućuju dove a svaka dova je važna, posebno kad dolazi od meleka.

– Od Bera’ ibn Aziba, r.a., se prenosi, da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Zaista Allah i Njegovi meleki, donose salavat (blagosiljaju) na prve safove.” (Sunen Ebi Davud). U Nesaijevom Sunenu stoji: “Na prednje safove.” (Sunen Nesai)

A u Ibn Madžinom Sunenu u hadisu Bera’a i Abdu-r-Rahmana ibn Aufa stoji: “Doista Allah i meleki blagosiljaju – donose salavat na prvi saff.” (Sunen Ibn Madže).

Dakle, iz ovih hadisa vidimo, kolika je blagodat prvog saffa, a jedna od njih je, što Uzvišeni Allah, zajedno sa Svojim melecima, blagosiva i dovi za vjernike koji su uvijek u prvim safovima. Zato, imajmo na umu, da ranije dođemo u džamiju, kako bi našli mjesto u prvom saffu, jer sve dok smo u njemu, meleci dove za nas a Uzvišeni Allah nas obasipa salavatima.

– Od Ibn Umera, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s.,, rekao: “Doista Allah i Njegovi meleki blagosiljaju – donose salevat na onoga ko ustaje na sehur.” (Ibn Hibban u Sahihu i Taberani u Mu’džemul-evsat, hasen)

Svako onaj, ko ustane na sehur, kako bi zapostio taj dan, neka zna, da čitavo vrijeme meleki dove za njega a Uzvišeni Allah donosi na njega Svoje blagoslove.

– Od Alija ibn Ebi Taliba, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nema nijednog čovjeka koji uvečer obiđe bolesnika, a da sa njime na izađe sedamdeset hiljada meleka koji mole za oprost njegovih grijeha sve dok ne svane i zasadi mu se palma u Džennetu. Onaj ko obiđe bolesnika izjutra sa njime izađe sedamdeset hiljada meleka i mole Allaha za oprost njegovih grijeha dok ne omrkne i zasadi mu se palma u Džennetu.” (Suneni Ebi Davud)

Subhnaallah, znači, obiđeš bolesnika navečer i onda 70 000 meleka, dove za tebe sve dok ne svane. A onaj ko ga obiđe ujutro, dove za njega dok ne omrkne. Zamislite, da toliki broj meleka, dovi za tebe, satima i satima.

– Rekao je Poslanik, s.a.v.s.,: “Ko zanoći pod abdestom, u njegovoj unutarnjoj odjeci zanoci melek, i kada god se taj čovjek probudi ili okrene u krevetu, melek zamoli: “Gospodaru, oprosti ovom robu jer je legao pod abdestom.” (Ibnu Hibban)

– Rekao je Poslanik, s.a.v.s., “Dova muslimana za odsutnog brata musllimana je primljena dova kod Allaha, dž.š. Kod glave upučivača dove je melek koji govori “Amin, neka i tebi Uzvišeni Allah podari isto to sto moliš za svog odsutnog brata.” (Muslim)

Ovo su samo neki od primjera, u kojima meleki dove Allahu, dž.š., za onoga ko čini i radi dobro djelo. Osim dove meleka, koja ima posebno mjesto kod Allaha, ovdje je veoma važno spomenuti i vrijeme, koje traje prilikom upučivanja dove. Dakle, u gore navedenim primjerima, sve što više traje vremenski obavljanje dobrog djela, toliko i traje dova meleka. Dakle, kad čovjek zaspe pod abdestom, meleki za njega dove dok ne svane. Može čovjek spavati osam, deset ili više sati ali čitavo vrijeme za njega mole meleki. Ili dova prilkom posjete bolesniku, kad 70 000 meleka dovi i moli od jutra do mraka i obrnuto. Isto tako, dok vjernik bude sjedio na svom mjestu u džamiji, meleki za njega dove, može sjediti sata, dva, tri, ali čitavao vrijeme, meleki za njega dove i traže oprosta.

Uživajmo u činjenju dobrih djela, posjetimo bolesnike, spavajmo pod abdestom, boravimo što duže u džamijama, borimo se za prvi saff, dovimo za brata muslimana, pa će se i nas meleki sjetiti u svojim dovama kod Allaha.

Za Akos.ba piše: Saudin Cokoja

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button