Islamske teme

Allah me gleda i sluša dok učim Kur’an

Piše: hfz. Nedim Botić

Učenje Kur’ana je ibadet, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas savjetuje da „obožavamo Allaha kao da ga vidimo, jer iako mi Njega ne vidimo, On nas, doista, vidi“. Ovaj hadis nam može mnogo pomoći da uljepšamo i oplemenimo naše učenje Kur’ana i hifza.

Dok učiš Kur’an, pokušaj da budeš što više svjestan sljedećeg: „Allah me gleda i sluša dok učim Njegovu Knjigu.“

Budi svjestan toga da si, dok učiš Kur’an, u društvu Onoga Koji je stvorio nebesa i Zemlju. Jer, Allah je uvijek s nama, bez obzira na to gdje smo i šta radimo. Njegovo znanje obuhvata sve!

Kako da dostignemo ovaj nivo svijesti?

Može nam pomoći ukoliko pronađemo u Kur’anu šta nam to Uzvišeni kaže u vezi s ovim, a potom zapamtimo te ajete, sjećamo ih se i razmišljamo o njima svaki put kada počnemo učiti Kur’an. Lijepo je da se ovih ajeta što više sjećamo i u svakodnevnom životu, kako bismo bili što svjesniji Allahove blizine i veličanstvenosti.

Zapamtimo sljedeće kur’anske ajete:

„On je s vama gdje god bili, i sve što radite Allah vidi“. (El-Hadid, 4.)

„Mi stvaramo čovjeka i znamo šta mu sve duša njegova haje, jer Mi smo njemu bliži od vratne žile kucavice“. (Kaf, 16.)

„Zar ne znaš da Allah zna što je na nebesima i što je na Zemlji? Nema tajnih razgovora među trojicom, a da On nije četvrti, niti među petericom a da On nije šesti, ni kad ih je manje ni kad ih je više, a da On nije s njima gdje god oni bili“… (El-Mudžadela, 7.)

Ono što je još i veličanstvenije je sljedeći ajet, koji ne samo da općenito govori o Allahovom prisustvu i viđenju, ali on također posebno naglašava čin čitanja Kur’ana:

„Što god ti važno činio, i što god iz Kur’ana kazivao, i kakav god vi posao radili, Mi nad vama bdijemo dok god se time zanimate. Gospodaru tvome ništa nije skriveno ni na Zemlji ni na nebu, ni koliko trun jedan, i ne postoji ništa, ni manje ni veće od toga, što nije u Knjizi jasnoj“. (Junus, 61.)

Također, sjetimo se da nas On i spominje u društvu meleka sve dok učimo Kur’an: „Sjećajte se vi Mene, i Ja ću se vas sjetiti, i zahvaljujte Mi, i na blagodatima Mojim nemojte neblagodarni biti!“ (El-Bekare, 152.)

Najbolji način da se sjećamo Allaha je, bez sumnje, da čitamo Kur’an. Ponavljajmo dok smo sami ili u društvu, naglas ili u sebi: „Allah zna gdje sam, štaviše, gleda me i sluša!“

Kao što divno kaže kurra hafiz Admir Husić: „Otvoriš Kur’an, učiš i uživaš u saznanju da te Allah sluša. Tebe, sitnoga, sluša Gospodar svjetova.“

minber.ba

Related Articles

Back to top button