Islamske teme

Allah potvrđuje Njegovo apsolutno znanje djela robova / Sura El-Lejl i sura Ed-Duha

SURA EL-LEJL
Imena sure:

El-Lejl – noć, jer se Allah zaklinje njom na početku sure.

Intencije sure:

Glavna intencija sure:

Kao što Allah poznaje skrivene tajne kosmosa i nebeskih pojava, poznaje i djela Njegovih robova shodno kojima će ih nagraditi na Sudnjem danu.

Suri dijelimo u 2 cjeline:

1. Zakletve kojima Allah potvrđuje Njegovo apsolutno znanje djela robova i Njegovu apsolutnu pravdu na Sudnjem danu kada će slijediti obračun za djela.

2. Potvrda prethodnog spominjanjem konačnice onih koji poriču i glave okreću, i konačnice onih koji vjeruju i bogovojazni su.

Povezanost početka i kraja sure:

Sura počinje potvrdom potpunog Allahovog znanja o djelima robova a završava potvrdom Allahovog znanja o jednom od dva uvjeta ispravnosti djela robova koji je skriven od ostalih ljudi, a to je nijet. (Drugi uvjet je da djelo bude po sunnetu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem).

Povezanost imena i intencije:

Sura govori o onome što ljudi skrivaju, a Allah potpuno zna, pa se simbolika noći potpuno uklapa u tematiku sure.

SURA ED-DUHA
Imena sure:

Ed-Duha – jutro, jer se Allah zaklinje njime na početku sure.

Intencije sure:

Glavna intencija sure:

Allahovo čuvanje Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, na dunjaluku i ahiretu.

Povezanost imena i intencija:

Jutro ukazuje na početak, svjetlost i smiraj. Sura je objavljena na početku misije Islama, govori o svjetlu Objave i smiraju za Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, pa sura nosi ime po jutru.

Kratkoća ove i slijedećih sura je od stilistike Kur’ana gdje je mu’džiza i u dugim i u kratkim surama.

Kraće sure su stilistički uvezane u jednu tematiku uglavnom i zato nećemo razlagati teme sura i povezanost početka i kraja u nastavku već ćemo se zadovoljiti glavnom intencijom za koju su povezani svi ajeti sure.

Pripremio: Kerim Prepoljac


Izvor:n-um.com

Related Articles

Back to top button