Islamske teme

Omer,r.a. i rijeka Nil

Kada je ‘Amr b. El ‘As osvojio Egipat, za vrijeme Omera, radijallahu ‘anhu, neki ljudi iz redova Kopta, dođoše ‘Amru govoreći mu: “Zapovjedniče Egipta, u nas je bilo poznato da kada bi nastupio ovaj mjesec (b’une), u dvanaestom danu mi bi imali adet da odaberemo kakvu djevicu, time što bi njene roditelje obilato darovali i privoljeli na pristanak, zatim bi nam je oni potom predali, i mi bi je obukli u najljepše haljine, i ogrnuli bi je najdragocenijim nakitom, a potom bi je žrtvovali bacivši je u Nil, kako bi on nastavio teći, pa smo htjeli od tebe zatražiti dozvolu da nastavimo sa tim adetom za dobrobit sviju nas.”

Nakon što ih ‘Amr pažljivo sasluša, kratko im reče: “Ovakvo nešto je nedopustivo u Islamu, a Islam briše sve ono prije njega!”

Oni se svakako ne usudiše oglušiti o ‘Amrovoj naredbi, no međutim, tokom tog mjeseca Nil nikako ne poteče, ni malo. I ne samo tog mjeseca, već i sledeća dva mjeseca. Tako da su se Kopti spremali za neodloživu i neminovnu selidbu i iseljavanje.

‘Amru nije ništa drugo preostalo no da piše Omeru, radijallahu anhu, objasnivši mu u pismu šta se dogodilo i kako je on postupio. Ne prođe puno vremena, a ‘Amru stiže odgovor u kojem mu je Omer poručio: “Ispravno si postupio! Ja sam ti u ovom mom pismu poslao i knjižicu, na tebi je samo da je baciš u Nil.”

‘Amr b. el ‘As, otvori knjižicu koja je bila zajedno sa Omerovim pismom i njoj stajaše: “Od Allaha! Omer, emir-predvodnik svih vjernika, Nilu egipatskom!

A potom:

Ako sam od sebe tečeš, onda slobodno nemoj ni teći, a ako ti je Allah, Silni i Jedini dao da tečeš, onda Njega Allaha molimo da te proteče!”

Zatim ‘Amr baci tu ceduljicu u Nil, da bi odmah već sutradan Nil osvanuo veći u vodostaju za 16 laktova a njegovo strujanje je postalo očevidno za svega jednu noć… Time je Allah dokinuo taj loš i neutemeljeni adet stanovnika Egipta sve do današnjeg dana…

_______________________________________________

(ibn Kesir, El-Bidaje ve-n-Nihaje)

Preveo i prilagodio: Miralem Misini

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button